Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ett steg närmare vårdöverenskommelsen

Publicerad:

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner att gå vidare med förslaget till vårdöverenskommelse 2020 med östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Vårdöverenskommelsen utgår från regionfullmäktiges budget och har en giltighet på ett år. Vårdöverenskommelsen omfattar i huvudsak somatisk och psykiatrisk sluten- och öppenvård för alla åldrar. Vården ska baseras på hög patientsäkerhet och en god medicinsk kvalitet. Det totala ersättningsutrymmet till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus är drygt 3,8 miljarder kronor för 2020.

-Det är viktigt för medborgarna, vårdpersonalen och våra patienter att det ska finnas en ny vårdöverenskommelse på plats. Nu fortsätter vi att arbeta med att få alla detaljer på plats, säger Pär Johnson, (L) styrelseordförande för Skaraborgs sjukhusstyrelse.

Sjukhusdirektören fick vid mötet i uppdrag att återkomma vid styrelsemötet den 28 november med färdigt förslag inför beslut av vårdöverenskommelse efter samråd med östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Överens om service till sjukhuset för ytterligare ett år

Styrelsen beslutade att godkänna avtalet med Regionservice avseende bland annat sjukvårdsmaterial, patient- och personalkläder, städservice och måltider till patienter. Totalt handlar det om drygt 172,5 mnkr och det är en ökning med motsvarande drygt 7,5 mnkr.

-Genom ett bra avtal med Regionservice har vi även möjlighet att få tillbaka pengar för nivå på tjänster som vi eventuellt inte utnyttjar. I dagarna har vi haft möjlighet att också reflektera lite extra kring dessa frågor i och med andra regioners problem med materialförsörjning. Vi är mycket tillfreds med att vi har vår försörjning av materiel enligt den aktuella modellen i VGR, säger Pär Johnson (L). Avtalet löper under ett år.

Plus och minus i ekonomin

Budgetavvikelsen efter september ligger på -157 mnkr. Nettoårsarbetarna minskar, kostnadsutvecklingen fortsätter att minska.

-Det är viktigt att se långsiktiga lösningar för ekonomi, medarbetare och patienter – än kortsiktiga, enbart för ekonomin. Vi har inte riktigt den fart på genomförande av förändringar inom vårdstrukturen som vi räknat med tidigare. Vi kommer se resultatet av detta framöver. Det är glädjande att vi ser att vi minskar kostnaderna för bemanningspersonal, med motsvarande 24 miljoner kronor jämfört med vid den här tiden förra året. Exempelvis minskningen av administrativ personal inom förvaltningskontoret med tio procent förväntas få fullt genomslag inom några månader.

-Jag hoppas att vi snart ska kunna släppa den här kostnadsjakten som vi nu hamnat i sedan ett tag och istället kunna få ännu mer fokus på utveckling och förbättringar som vi är så duktiga på inom vården, säger Pär Johnson (L), ordförande för SkaS styrelse.


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2019-10-24 15:47