Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stärkt styrning av arbetsmiljöarbetet

Publicerad:

Skaraborgs Sjukhus styrelse kommer att stärka styrningen och uppföljningen av arbetsmiljöarbetet genom att förtydliga vilka resurser som satsas på arbetsmiljöarbete samt se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp. Styrelsen ska också se till att sjukhusets rutiner för arbetsmiljöarbetet är tillgängliga och följs.
Det är resultatet av granskningen ”Sjukhusstyrelsernas arbetsmiljöansvar”, som har haft som syfte att bedöma om styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skaraborgs Sjukhus tar sitt arbetsmiljöansvar. Utgångspunkten är att de förtroendevalda i nämnder och styrelser har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön.
Bristande styrning, uppföljning och kontroll av arbetsmiljön kan, förutom direkta
konsekvenser för medarbetarna, få långtgående konsekvenser för sjukhusens verksamhet och ekonomi. Granskningen har fokuserat på hur dessa krav hanteras på sjukhusens ortopedavdelningar, men även det sjukhusövergripande arbetsmiljöarbetet lyfts.
Vad gäller Skaraborgs Sjukhus är den sammanvägda bedömningen att styrelsen delvis har tagit sitt arbetsmiljöansvar, dock med vissa avvikelser.
-Detta är en för styrelsen prioriterad fråga och vi har följt och kommer att följa det noga för att ge alla möjligheter till bäst möjliga arbetsmiljö. Den är också prioriterad av sjukhusledning och fackförbund och jag kommer se till så styrelsen konstant följer utvecklingen, säger ordförande Pär Johnson.

Oförändrat måltal för nettoårsarbetare

Regionstyrelsen har uppmanat styrelsen för Skaraborgs Sjukhus (SkaS) att pröva om måltalet 3 670 nettoårsarbetare 2020 bör reduceras ytterligare.
En beräkning har därför gjorts av hur många nettoårsarbetare SkaS budget
2020 motsvarar. I beräkningen har hänsyn tagits till att antal nettoårsarbetare varierar över året, framförallt den ökning av antal nettoårsarbetare som sker under sommarmånaderna.
Resultat: SkaS budget räcker till cirka 3 670 nettoårsarbetare januari-maj samt september-december.  Under sommarmånaderna juni-augusti, då semestervikarier är anställda, räcker budgeten till cirka 4 000 nettoårsarbetare.
-Med tanke på nuvarande situation gällande den osäkra belastningen på sjukhuset under resten av året, så anser styrelsen att man bör vänta med att gå fram med förslag om minskat måltal, säger ordförande Pär Johnson.

Ärendet helikopterflygplats återemitterat

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) styrelse har fattat beslut om att återremittera ärendet om en helikopterflygplats vid SkaS Lidköping i avvaktan på utredning.

Pandemin påverkar resultatet

Skaraborgs Sjukhus budgetavvikelse för mars månad uppgår till -12,7 miljoner kronor, vilket ger en ackumulerad avvikelse januari-april på -70 miljoner kronor.
Några noteringar:
• Tidigare månaders positiva budgetavvikelse för personalkostnaden är i april negativ till följd av ökade kostnader för Covid-19, som exempelvis övertid, mertid och sjuklön.
• För övriga personalkostnader som utbildning, kurs och konferenser samt traktamente, ses däremot en minskad kostnad.
• Övriga kostnader, som läkemedel och medicinskt material, har en lägre kostnad i april till följd av att utförd vård minskat på grund av pandemin.
• Bruttokostnadsutvecklingen fortsätter att vara låg.


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2020-05-14 12:56