Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

DISPUTATION: Anna Wärme försvarade sin avhandling

Publicerad:

Idag gratulerar vi Anna Wärme, överläkare, njurmedicin, vid Skaraborgs Sjukhus, som disputerat för medicine doktorsexamen. Foto: Bild och Media/Skaraborgs Sjukhus

Vad handlar din avhandling om? 

Den handlar om de komplikationer som uppstår då man använder en så kallad AV-Fistel hos patient som behandlas med bloddialys. För att patienten skall kunna genomgå dialysbehandling, måste man ha åtkomst till patientens blodcirkulation via en så kallad access. Antingen genom en central venös infart (CDK) eller via ett kirurgiskt konstruerat blodkärl på armen- AV-Fistel. I första hand väljer man AV-Fistel eftersom de har dokumenterat bäst hållbarhet. Tyvärr har alla typer av accesser begränsad hållbarhet och man har provat flera sätt att förebygga detta med läkemedel, strålning, konstgjorda kopplingar, kolesterolsänkare, kirurgi och annat. Alla med begränsad framgång eller biverkningar. 

Vi har genomfört en prospektiv  interventionsstudie där vi utvärderat effekten av en speciell typ av ljusbehandling över fisteln. Andra delarbeten baseras på retrospektiva data under flera år där vi funnit potentiellt ogynnsamma effekter av vissa dialysläkemedel som kan bidra till AV-Fistel komplikationer.  

Hur länge har du arbetat med den?

Jag började redan 2012-2013 med en prospektiv studie avseende effekten av infrarött ljus och dess effekt på blodflödet i AV-Ffisteln. Jag har jobbat som kliniker parallellt med detta innan jag formellt blev doktorand 2018. 

Hur kom du på idén om att forska om detta?

initialt var det ett litet pilotprojekt som växte allt eftersom. Jag hade stora planer från början med en multicenterstudie , men insåg att viljan var större än förmågan och resurser just då. Sen har det rullat på med oumbärligt stöd från mina handledare, FOU och andra forskarkollegor här på njurmedicin.  Jag har en ambition att ha en klinisk inriktning på mina projekt eftersom våra patienter behandlas under cirka 15 timmar i veckan hos oss. De har en kronisk sjukdom som avsevärt påverkar livskvalitet och de är helt beroende av att accessen skall fungera för sin överlevnad. 

Vad kommer din doktorsavhandling att tillföra arbetet som du och dina kollegor utför vid Skaraborgs sjukhus?

Vi arbetar redan i så kallade teamronder vid dialysen varje vecka med kärlkirurger, njurläkare och dialyssköterskor när det gäller val av access. Ytterligare förbättringspotential finns vid val av radiologisk metod och utvärdering av fistelns funktion utifrån de individuella förutsättningar varje patient har. I förlängningen skall detta bidra till färre komplikationer, bättre dialyskvalitet och timing för patientens dialysstart. Vi har redan en ytterligare studie avseende AV Fistelfunktion där inklusion pågår just nu.

Varför är det viktigt för SkaS medarbetare att bedriva forskningsarbete?

Patienter i Skaraborg skall känna att vi vill göra det bästa för dem, vilket innebär ett kontinuerligt sökande efter bättre behandlingsmetoder. Vi har en forskningsenhet som kan stötta i många olika delar av kliniska projekt, små som stora. Dessutom är det ett utmärkt sätt att lära sig nya saker, sjukhuset och sina kollegor på andra enheter.


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2021-06-10 17:04