Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

STUDIE: Ökat fokus på munhälsa ger höjd livskvalitet för patienter i livets slutskede

Publicerad:

Åsa Rejnö är sjuksköterska vid Skaraborgs Sjukhus och lektor på deltid vid Högskolan Väst. Foto: Andreas Borg/Högskolan Väst

Ett ökat fokus på munhälsa kan höja livskvaliteten för patienter i livets slutskede. Detta uppmärksammas i en studie som publiceras i tidskriften BMC Palliative Care, där en av författarna är Åsa Rejnö, sjuksköterska vid Skaraborgs Sjukhus.

- Vi beskriver hur en etisk hänsyn, med grund i upplevelsen om munnen som mer intim än kroppens intima delar, kan leda till att problem med munhälsa inte uppmärksammas, vilket skapar lidande för patienten, säger Åsa Rejnö, som också är lektor på deltid vid Högskolan Väst.

Fler kan få frågan

Hon och medförfattarna till artikeln, Johanna Skogsberg och Anna Gustafsson, hoppas att en ökad medvetenhet hos vårdpersonalen om varför munhälsa ofta förbises kan potentiellt bidra till att sätta fokus på munhälsa. I så fall kan personer i livets slutskede oftare tillfrågas om hur de har det med sin munhälsa samt även öka andelen personer som får bedömningar avseende detta.

-Jag var handledare åt Johanna och Anna när de läste programmet specialistsjuksköterska för distriktsköterska vid Högskolan Väst. Under arbetet med sitt examensarbete såg de data från Svenska Palliativregistret som visade att mindre än hälften av alla patienter fått sin munhälsa bedömd under sin sista vecka i livet, säger Åsa Rejnö.

Intervjuade sjuksköterskor

Detta ledde till att de båda studenterna, som hade inriktning avancerad vård i hemmet, blev intresserade av att intervjua sjuksköterskor om hur det kan vara så här, trots att det finns så mycket kunskap om och forskning som visar hur viktig munnen är för att uppleva välbefinnande.

- När munhälsan bedöms ges tillfälle att hitta problem relaterat till munnen som då kan åtgärdas och patienternas hälsa och livskvalitet i livets slut kan öka, säger Åsa Rejnö.

Tydliggöra ansvar

Vilken betydelse kan slutsatserna i artikeln ha för området palliativ vård?

-Den oklarhet som många upplever finns kring ansvaret för munhälsan som artikeln lyfter fram kan bidra till att riktlinjer för tydliggörande av ansvaret för detta arbetas fram. Artikelns resultat, att kunskap om munnens betydelse för hälsa är en nyckel för att munnen ska uppmärksammas, kan ligga till grund för att utveckla utbildningsinsatser inom området, säger Åsa Rejnö och fortsätter:

-Artikeln kan också bidra till att fördjupa etiska resonemang och reflektioner kring det som sjuksköterskor upplever som jobbiga områden att närma sig. Avstående från att agera baserat på etiska överväganden kan därigenom problematiseras utifrån de konsekvenser det kan ge för personerna.


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2021-11-18 08:02