Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tobaksfria dagen 31 maj

Publicerad:

Tobaksfria dagen, World No Tobacco Day, anordnas av Världshälsoorganisationen WHO och infaller den 31 maj varje år. Dagen syftar till att uppmärksamma vikten av att förebygga tobaks- och nikotinbruk.

Om rökfritt sjukhusområde

Sedan 31 maj 2015 är Skaraborgs Sjukhus ett rökfritt sjukhusområde. Det innebär att rökning inte är tillåten inom områdena för Skaraborgs Sjukhus Falköping, Lidköping och Skövde.

Rökfritt sjukhusområde handlar om rätten till bästa möjliga hälsa för alla och en säker vårdmiljö. Svårt sjuka patienter eller närstående ska inte behöva känna oro över att behöva passera genom rök för att nå sin vård.

Tobaksrökning är idag enligt WHO, en av de största enskilda orsakerna till sjukdom, lidande och förtida död i västvärlden. Rökning kan också leda till försämrad effekt av sjukvårdande behandling, försvåra eller omöjliggöra ett tillfrisknande samt ökar komplikationsrisken vid operation.

Om rökning och operation

Rökning, både sporadisk och daglig, är en stark riskfaktor för komplikationer i samband med operation. Den vanligaste komplikationen är försämrad sårläkning, vilket ökar risken för infektioner. Rökning kan också öka risken för att få problem med hjärtat, blodkärl och lungor under operationen. Inför planerade operationer kan ett stort antal komplikationer förebyggas genom att avstå från rökning och alkohol 6–8 veckor innan operation. Det är även viktigt med rökstopp under en tid efter operation för att minska postoperativa komplikationer.

Här kan du få stöd och hjälp med att sluta med tobak:

 • Din vårdcentral
 • Sluta-röka-linjen 020-84 00 00
 • Digitala tjänsten Hälsocoach online via appen Mitt Vårdmöte

 

Årets tema miljöpåverkan

I år har tobaksfria dagen temat tobakens negativa påverkan på vår miljö. Årets tema syftar till att öka allmänhetens medvetenhet om tobakens miljöpåverkan från odling, produktion, distribution och nedskräpning. Att sluta med tobak är ett sätt att minska det egna klimatavtrycket.

WHO, världshälsoorganisationen, lyfter bland annat fram:

 • Största delen av den tobaksodling som ligger till grund för världens produktion av snus och cigaretter sker i låginkomstländer. Arbetarna på tobaksfälten får ofta en kraftigt försämrad hälsa på grund av den gifttunga tobaksodlingen och bristande säkerhetsutrustning i tobaksproduktionen.
 • Stora mängder skog skövlas för att ge plats åt tobaksfält och för att få ved som används när tobaksbladen torkas. Det går åt ett helt träd för att torka tobak till 300 cigaretter. Det motsvarar konsumtionen under två veckor för en person som röker ett paket cigaretter per dag.
 • Miljontals barn utnyttjas också i arbetet på fälten och förlorar därmed möjligheten att gå i skolan.
 • Tobaksproduktionen i världen står för en större klimatbelastning än vad Sveriges samlade utsläpp gör.
 • Tobaksplantan kräver stora mängder vatten, flera liter per kvadratmeter de första veckorna efter sådd. Tobaksodlingen bidrar därför till vattenbrist i en del länder.
 • Tobakens negativa miljöpåverkan tar inte heller slut när cigaretten är rökt. Resterna från nästan 3 av 4 cigaretter slängs årligen på marken. Cigarettfilter är det vanligaste plastskräpet i världen.
 • Det tar ungefär 1–5 år för en slängd cigarettfimp att sönderdelas till mikroplast. Plastämnet cellulosaacetat som finns i fimpens filter sönderdelas till mikroplast som i sin tur kan ta 100 år innan den försvinner, om den ens gör det.
 • Snus utgörs av organiskt material och är biologiskt nedbrytbart, men innehåller även gifter och efterlämnar restprodukter i form av exempelvis tungmetallen kadmium.

Här kan du få stöd och hjälp med att sluta med tobak:

 • Din vårdcentral
 • Sluta-röka-linjen 020-84 00 00
 • Digitala tjänsten Hälsocoach online via appen Mitt Vårdmöte

Tobak och miljö (slutarokalinjen.se)

Tobaksfria dagen – tobakens påverkan på vår miljö — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2022-05-31 07:02