Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arbetet fortsätter enligt redovisad inriktning

Publicerad:

 

Styrelsen ger sjukhusdirektören i uppdrag att fortsätta arbetet enligt redovisad inriktning och tidigare beslut 190524 och att återkomma med beslutsunderlag till styrelsemötet i augusti i de delar som är styrelsebeslut. Sjukhusstyrelsen skriver också till regionstyrelsen och meddelar att man ser svårigheter med  att nå ett nollresultat till december 2019.

Specialistsjukvården ska säkerställas och utvecklas

Det kommer att genomföras verksamhetsförändringar inom Skaraborgs Sjukhus för att säkerställa och utveckla specialistsjukvården. Patienterna ska erbjudas bästa möjliga vård och då behöver specialistsjukvården ha robusta mottagningar, där tillräcklig tvärprofessionell kompetens samverkar och utvecklar vårdprocesserna. Därför samordnas och koncentreras verksamheten inom hudkliniken till Skövde och öppenvårdsmottagningen i Mariestad kommer att avvecklas. Med stöd av väl utvecklad digital teknik kan patienterna tas om hand av Närhälsan, som i förekommande fall ges snabb möjlighet till konsultation av sjukhusets hudspecialister.

Oförändrad verksamhet i Falköping

Det blev avslag på förslaget om neddragning av åtta somatiska vårdplatser för
internmedicinsk vård på Skaraborgs Sjukhus Falköping. Det blev resultatet när
styrelsen för Skaraborgs Sjukhus behandlade ärendet.

Genomförandeplan för omställningsarbetet 2019-2020

Omställningsarbetet är en av flera strategier för Västra Götalandsregionens grundförutsättningar till att säkra sin del av välfärdssamhället, hälso- och sjukvård. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus ställer sig bakom genomförandeplanen för omställningsarbetet 2019-2020. Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har arbetat aktivt med att kartlägga de delar som medför goda förutsättningar till att nå målet med strategin att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. SkaS har tagit fram en mängd aktiviteter som är planerade eller pågående inom de fyra omställningsområdena. För varje aktivitet finns uppdrag, handlingsplan, tidplan och ansvariga personer utsedda. De fyra omställningsområdena är följande: • Utveckla den nära vården • Koncentrera vård för bättre kvalitet och tillgänglighet • Utveckla digitala vårdformer och tjänster • Fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling


Publicerad: