Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Så påverkar den nya tobakslagen Skaraborgs Sjukhus

Publicerad:

Från och med den 1 juli gäller en ny tobakslag som ger fler rökfria miljöer. Den innebär bland annat att det blir förbjudet att röka på perronger, busshållplatser, vid entréer till mataffärer och sjukhus.

Emma Pantzar är utvecklingsledare vid kvalitets- och utvecklingsenheten vid Skaraborgs Sjukhus och svarar på några aktuella frågor med koppling till den nya tobakslagen.

Vilken betydelse har det utvidgade rökförbudet för Skaraborgs Sjukhus sjukhusområden?

Egentligen innebär den nya lagstiftningen inget nytt för oss då vi år 2015 tog beslut om att införa rökfritt sjukhusområde. Följsamheten till detta är dock något vi ständigt behöver jobba vidare med. Jag ser den nya lagstiftningen som ett bra tillfälle att ta ett nytag i frågan och påminna om vad som gäller, samt ta en diskussion om hur vi tillsammans kan uppnå bättre följsamhet till rökfritt sjukhusområde.

LÄS MER: Fler rökfria miljöer utomhus från 1 juli 2019

Hur viktigt är det att människor följer lagen och avhåller sig från att röka vid exempelvis entréerna till våra sjukhus?

Rökfritt sjukhusområde handlar om rätten till bästa möjliga hälsa för alla och en säker vårdmiljö. Att utsättas för andras tobaksrök innebär samma typ av hälsorisker som vid aktiv rökning. Svårt sjuka patienter eller närstående ska inte behöva känna oro över att behöva passera genom tobaksrök för att nå sin vård. En betydande del av svenska folket besväras av allergi eller annan överkänslighet och upplever sin rörlighet i samhället begränsad av tobaksrök, parfym och andra starka dofter. Barn är särskilt känsliga och de har av naturliga skäl svårare än vuxna att skydda sig. Det handlar helt enkelt om att visa hänsyn, och om allas rätt till en rökfri miljö!

Rökning är en fråga som ofta rör upp känslor och skapar debatt. Hur ska man som SkaS-anställd agera om man ser någon röka inom sjukhusområdet?

Jag tycker inte att vi ska behöva agera rökpoliser. Att hoppa på enskilda personer kommer sannolikt inte ha någon betydande effekt i längden. Vi kan på ett respektfullt sätt hjälpas åt att påminna varandra, om man känner sig bekväm med det. Men den här problematiken kräver en mer strategisk insats. Det viktigaste är att vi som jobbar på sjukhuset är tydliga med vad som gäller och att vi ger samma information. Vi måste bli bättre på att informera våra besökare om att sjukhusområdet är rökfritt. Vi måste också samtala med våra patienter om tobaksbruk och erbjuda stöd, inte minst för inneliggande patienter. Jag rekommenderar alla verksamheter att ha ett basförråd med nikotinläkemedel.

Vad har du för tips att ge den som vill sluta röka?

Det viktigaste för att lyckas sluta röka är att du är motiverad. De allra flesta kommer att behöva hjälp för att bli av med sitt tobaksberoende. Råd och stöd förbättrar möjligheterna att bli rökfri. Det finns flera platser du kan vända dig till:

- Din vårdcentral kan ge dig råd och stöd när du vill sluta röka. Alla vårdcentraler har utbildade tobaksavvänjare.

- Du kan få råd och stöd hos Sluta-röka-linjen. Ring 020-84 00 00 eller gå in på www.slutarokalinjen.se. Där finns erfarna tobaksavvänjare som hjälper dig kostnadsfritt. De finns på plats alla vardagar och vissa kvällar.

- Du kan också använda 1177 Vårdguidens interaktiva tjänst Rökfri. Tjänsten är gratis och finns på webben och som app till din smarta telefon. För dig som är ung och vill sluta röka finns tjänsten Fimpaaa som är framtagen av UMO.se.

- Hälsocoach Online är en digital tjänst via appen Mitt vårdmöte. Via videosamtal har du kontakt med en tobaksavvänjare som ger dig råd och stöd. Tjänsten är gratis året ut.

- Är du SkaS anställd och vill sluta röka vänder du dig till din chef som kontaktar Hälsan & Arbetslivet, som erbjuder anställda hjälp med rökavvänjning.

Att sluta röka, eller aldrig börja, är det viktigaste du kan göra för att bevara din hälsa.

Bildtext:

Emma Pantzar, utvecklingsledare vid Skaraborgs Sjukhus.

Foto: Bild och Media


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2019-07-03 13:19