Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

STYRELSEMÖTE: Två viktiga investeringar

Skaraborgs Sjukhus har för avsikt att ansöka om två ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning. Det gäller dels utrustning till en så kallad hybridsal, dels en datortomograf (CT). Investeringarna uppgår till 18 respektive 13,8 miljoner kronor. I båda fallen handlar det om utrustning till den nya byggnaden för akutmottagning och service och har funnits med i systemhandlingar och tjänsteutlåtanden ända sedan regionstyrelsen fattade beslut i juni 2018 om att projektet skulle genomföras.

-Det här är två stora och viktiga investeringar för att Skaraborgs Sjukhus ska kunna fortsätta erbjuda patienterna bästa möjliga vård och viktigt för medarbetarna att ha tillgång till riktigt bra utrustning. Det är regionstyrelsen som fattar det avgörande beslutet om genomförande av investeringarna, säger styrelseordförande Pär Johnson.

 

Närsjukvårdsteam kan få utökat uppdrag

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus (SkaS) ser en stor fördel i närsjukvårdsteamens sätt att arbeta. Därför har styrelsen nu beslutat att lyfta frågan om utökat uppdrag inklusive finansiering för närsjukvårdsteam 2022-2023 för dialog med östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Bakgrunden till förslaget är att SkaS på det här sättet ytterligare vill förstärka akutvårdkedjan och förbättra tillgängligheten till specialistvård för patienter i sjukhusets upptagningsområde. De mobila närsjukvårdsteamen har varit i gång sedan april 2020 och är en del i omställningsarbetet mot en mer nära och personcentrerad vård utifrån patientens behov. Teamen arbetar uppdragsbaserat och prioriterar samt handlägger uppdrag åt SkaS och vårdgrannar i hela Skaraborg.

-Syftet med ett utökat uppdrag för närsjukvårdsteamen är att stärka tillgängligheten till specialistvård för patienter i Skaraborg och öka förutsättningarna för att patienten ska kunna vårdas i sitt hem och därmed undvika inskrivning i slutenvård på sjukhus. Den personcentrerade och nära vården är väldigt betydelsefull och den behöver vi mer av, säger Pär Johnson, styrelseordförande för Skaraborgs Sjukhus.

För att genomföra detta krävs dels att närsjukvårdsteam bemannas veckans alla dagar - nuvarande uppdrag avser enbart måndag-fredag - och dels att närsjukvårdsteamens bemanning på vardagar utökas för att möjliggöra att fler patienter kan omhändertas.


Senast uppdaterad: 2022-03-22 15:35