Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Jämlik vård med sjuksköterskeledd strokemottagning

Publicerad: Uppdaterad:

Skaraborgs Sjukhus har startat ännu en mottagning som leds av sjuksköterskor. Här får strokepatienter sitt första uppföljande besök, vilket har medfört en jämlik vård och en avlastning för kollegorna vid strokeenheten.

-Vi tycker att det är väldigt givande och lärorikt att få det här uppdraget. Det
är utvecklande att få använda sin kunskap på ett annat sätt än i det dagliga
avdelningsarbetet, säger sjuksköterskorna Max Fantenberg och Anna Frid
Yngvesson.

Inom hälso-och sjukvården ska det finnas uppföljning för patienter som drabbas av stroke. Därför valde strokeenheten vid Skaraborgs Sjukhus Skövde att starta en mottagning som leds av sjuksköterskor med kunskap om sjukdomen.  Den första sjuksköterskeuppföljningen sköttes tidigare av Närhälsan, men på lite olika sätt beroende på vilken vårdcentral det var.

Lika för alla

-Nu har vi en första uppföljning som är lika för alla patienter i vårt område, säger Max Fantenberg och Anna Frid Yngvesson, vars mottagning är öppen en gång i veckan.

Patienter som har vårdats på strokeenheten, fått diagnosen stroke och skrivits ut till eget boende kallas till ett uppföljande besök efter 1–2 månader. Vid detta besök går sjuksköterskan igenom en Post-strokechecklista med patienten, kontrollerar blodtryck, går igenom vad en fast vårdkontakt innebär, dokumenterar besöket i patientjournalen och skickar ett meddelande till primärvården angående fortsatt uppföljning av patienten.

Följer upp riskfaktorer

-Det vi gör är dels att följa upp riskfaktorer och dels identifiera problem i vardagen efter stroke. En del av symtomen upptäcks först i det dagliga livet. Därför är det av stor vikt att försöka identifiera problemen i vardagen, säger Max Fantenberg och Anna Frid Yngvesson och fortsätter:

- Därefter vägleder vi patienten vart de ska vända sig för att få hjälp, alternativt hur de själva ska skapa förutsättningar för en fortsatt fungerande vardag i livet efter stroke.

Färre som hör av sig

Vilken betydelse har det för era kollegor vid strokeenheten?

-Det vi har märkt är att telefonsamtal från utskrivna patienter har minskat i mängd.

Betyder detta att ni övertar uppdrag från läkare?

-Nej. Läkarna har sin egen uppföljning av patienterna.

De båda sjuksköterskorna tycker det nya uppdraget ger dem mycket som yrkesmänniskor.

-Vi arbetar mer ensamt, vilket ger både utveckling men är också en utmaning. Vi är tacksamma att ha fått förtroendet och ser fram emot ytterligare utveckling av arbetet.

Fakta

Post-Stroke checklistan (PSC) är framtagen för att hjälpa vårdgivare att identifiera problem efter stroke, vilka är möjliga för åtgärder eller remittering. Det är tänkt att man går igenom den tillsammans med patienten och vid behov med hjälp av närstående/vårdare: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/a108f3dd-04eb-4796-9dc9-e1bcf303cd46/Fast%20v%c3%a5rdkontakt%20Stroke.pdf?a=false&guest=true

Bildtext:

Anna Frid Yngvesson och Max Fantenberg leder den nya mottagningen för strokepatienter.

Foto: Bild och Media


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2019-06-13 08:00