Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Gröna miljöer är bra för hälsan

Publicerad:

Att gröna vårdmiljöer ger hälsofrämjande effekter är en av faktorerna som driver Västfastigheters fastighetsförvaltare Malin Thilander och teknisk förvaltare utemiljö, Anna Ingemarsson i arbetet med sjukhusets utemiljöer.

Historiskt placerades sjukhus i miljöer med vackra och luftiga parkanläggningar för att det var allmänt känt att frisk luft och vistelse utomhus påskyndade tillfrisknandet. Under de senaste 50 åren har det gjorts mycket forskning som bekräftar att människan fortfarande mår gott av utomhusvistelse.

- Vår hjärna återhämtar sig från stress och överbelastning genom att vistas i grönska och vår kropp kan kräva mindre medicinering om vi får utblick över gröna utemiljöer, säger Anna Ingemarsson, teknisk förvaltare utemiljö på Västfastigheter.

Färgstark plan

För att få en övergripande bild över sjukhustomtens nuvarande och framtida utemiljö tog Västfastigheter 2019 fram en Grönstrukturplan för sjukhusområdet. Utifrån den planen har man fortsatt arbetet med utemiljön och en del av detta arbete har lett till uppförandet av en park.

- Parken kommer att anläggas på norra delen av sjukhustomten, mellan parkeringsområde P4 och P6, precis bortanför tandvårds- och mottagningshuset, säger Malin Thilander, fastighetsförvaltare på Västfastigheter.

Flera utmaningar

Arbetet med parken har kantats av en del utmaningar – bland annat om vem och vilka som ska vara representerade i planeringsarbetet.

- Eftersom parken inte tillhör någon särskild verksamhet utan är öppen för alla som rör sig på sjukhusområdet oavsett om du tillhör personalen, är patient eller kommer som besökare, var det inte helt självklart att välja vilka som skulle vara med och bestämma, men det känns som vi landade i en bra och representativ grupp, säger Anna Ingemarsson.

I gruppen har representanter från bland annat hälsofrämjande sjukhus, barnrättsombud, sjukhusledning, landskapsarkitekt och konstenheten deltagit. Andra parter har involverats genom olika dialogforum.

Många har fått säga sitt

- Jag tror att vi i projektgruppen har haft samtal med omkring 100 personer från olika målgrupper för att få fram ett bra underlag, säger Malin Thilander.

Det som kom fram genom dialogerna var exempelvis önskemål om möjlighet till lek, vattenspegel och kortare promenadstråk att använda under rast. Ett stort önskemål var möjlighet till sittplatser i olika miljöer, både att sitta tillsammans och att kunna sitta i ensamhet.

- Vi har skapat en park som består av olika zoner. Här kommer det finnas möjlighet att sitta för sig själv eller interagera med andra. Det kommer att finnas vatten att titta på och träd att omslutas av. I den här parken ska det gå att aktivera sig eller att bara stanna upp och andas en stund.

Byggnationen av parken kommer att vara klar i slutet av 2022 men parken kommer att vara under ständig tillväxt. Både träd och annan växtlighet kommer att fortsätta att utvecklas under många år och den uppväxta parken kommer man inte se förrän om många år.


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2022-07-12 15:00