Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ett år med flera krävande utmaningar

Publicerad:

2018 bjöd Skaraborgs Sjukhus på flera krävande utmaningar samtidigt som det konstant pågår ett systematiskt arbete med fortlöpande uppföljning av den medicinska kvaliteten som stimulerar till ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Varje år brukar bjuda på ett digert innehåll med många spännande inslag inom Skaraborgs Sjukhus. 2018 var inget undantag. Här är några axplock ur det som hänt:

• Under våren 2018 genomfördes nationell patientenkätundersökning till patienter vid öppen och sluten somatisk specialistsjukvård. Resultaten visade på att Skaraborgs Sjukhus hade ett resultat som var bättre än genomsnittet i riket och i Västra Götalandsregionen när det gäller patienternas nöjdhet med vården.

Ny funktion rullade igång

• Inom ambulanssjukvården har SkaS under våren utökat arbetet med bland annat en  bedömningsbil, och under hösten har en ny funktion rullat igång, bedömningsbil Psykiatri (PPR prehospital psykiatrisk resurs).

• Lagen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som trädde i kraft 2018 har gett positiva effekter med färre utskrivningsklara patienter som är kvar på sjukhuset och något kortare vårdtider för de äldre patienterna.

Förbättringsarbete

Ett systematiskt arbete under året med fortlöpande uppföljning av den medicinska kvaliteten har stimulerat till kontinuerligt förbättringsarbete. Flertalet medicinska processer har uppvisat mycket hög kvalitet.

Den stora utmaningen har varit kompetensförsörjningen, framförallt inom sjuksköterskegruppen, vilket har påverkat bemanningsläget och periodvis har bristen på disponibla vårdplatser varit stor inom vissa specialiteter. Flera aktiviteter har genomförts för att förbättra situationen och en minskning av personalomsättningen har glädjande kunnat konstateras.

Sjunkande kostnadsutveckling

Budgetavvikelsen och det ekonomiska resultatet för 2018 uppgår till -148,3 miljoner kronor. Under hösten har vi dock haft en sjunkande kostnadsutveckling. Antal besök inom öppenvården uppgick till 447 900 under år 2018, vilket är en ökning med två procent jämfört med året före. Antal vårdtillfällen inom slutenvården har minskat jämfört med 2017. En minskad slutenvård följer sjukhusets långsiktiga strategi med att utveckla öppna vårdformer som mobila hembesökande team inom bland annat palliativ vård, psykiatri samt närsjukvård.


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2019-01-30 16:15