Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ny rekommendation att använda munskydd i vårdlokaler

Kvinna tar på munskydd

För att skydda varandra ska personal, besökare och patienter använda munskydd när de är i vårdlokaler där fler än en person vistas samtidigt. Det gäller inom hela Västra Götalandsregionen från den 7 januari och omfattar således Skaraborgs Sjukhus i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde.

Om munskydd används på rätt sätt kan de minska smittspridningen, särskilt i situationer där människor inte kan hålla avstånd till varandra.

I Västra Götalandsregionen införs från och med 7 januari en tillfällig rekommendation att använda munskydd i vårdlokaler. Det gäller både personal, besökare och patienter. Barn och ungdomar under 16 år och personer som av olika skäl inte kan använda munskydd undantas.

- ­Syftet med åtgärden är att ytterligare försöka minska smittspridningen inom vård och omsorg, säger Ingemar Qvarfordt, hygienläkare och medicinsk rådgivare på Västra Götalandsregionen, och tillägger att åtgärden följer Folkhälsomyndighetens nyss uppdaterade råd.

Att rekommendationen om generell användning av munskydd införs betyder inte att Västra Götalandsregionen lättar på andra rekommendationer rörande Covid-19.

Munskydd kommer att delas ut till alla som behöver besöka, vårdas eller arbeta i lokaler för vård och omsorg. Det kommer bara lämnas ut ett åt gången för att minska risken att de förorenas.

Just nu pågår ett intensivt arbete vid Skaraborgs Sjukhus för att få allt det praktiska på plats vid entréerna och kunna dela ut munskydd till de som inte har. I skrivande stund är detta inte klart överallt ännu. Vi ber om förståelse för att det kan ta längre tid vid entrén. 

Vi uppmanar också allmänheten att bekanta sig med hur man tar på och av ett munskydd på ett säkert sätt. 

Här finns utförliga instruktioner på svenska hur man tar av och på munskydd på ett säkert sätt. 

Länk till instruktion från VGR.

Enkel instruktion från Folkhälsomyndigheten (svenska).

Instruktion på flera språk (Folkhälsomyndigheten)

Vanliga frågor och svar

Varför ska jag som besökare ha munskydd?

Att bära munskydd är ett sätt att minska smittspridningen bland våra patienter och medarbetare. Det minskar möjligheten att virus från en smittsam individ sprids till en annan.

Varför införs munskydd nu?

Det är en tillfällig kompletterande åtgärd vid sidan om övriga råd och rekommendationer, i syfte att ytterligare minska risken för smittspridning bland patienter och medarbetare.

Innebär beslutet att besöksförbudet på Skaraborgs Sjukhus tas bort?

Nej, samma regler som tidigare gäller och besöksförbudet kvarstår. Munskyddet är bara ytterligare en säkerhetsåtgärd för att skydda patienter och medarbetare från smitta.

Hur tar jag på och av munskyddet på ett säkert sätt?

Här finns utförliga instruktioner hur man tar av och på munskydd på ett säkert sätt. Länk till instruktion från VGR.

Även Folkhälsomyndigheten har en enkel instruktion här.

Jag vill/kan inte använda munskydd, är jag då inte välkommen?

Barn under 16 år och de som av annan orsak inte kan bära munskydd omfattas inte.

Måste patienter och besökare använda munskydd?

Nej, men detta är en stark rekommendation. Tolererar man inte munskydd behöver det inte användas.

Får besökare använda eget munskydd?

Ja.

Kan jag använda visir istället för munskydd?

I första hand rekommenderas munskydd.

Jag har redan haft covid-19, behöver jag ändå ha munskydd?

Ja, beslutet omfattar alla eftersom vi inte säkert vet hur väl en tidigare infektion skyddar från att själv bli smittad eller sprida smittan vidare.

Måste jag fortfarande följa övriga restriktioner?

Ja, du ska fortfarande bara besöka oss när du känner dig helt frisk, hålla minst två meter avstånd till övriga och tvätta och sprita händerna.

När ska munskydd bytas?

Det finns ingen definierad tidsgräns men munskyddet byts när det är genomfuktat, förorenats eller blivit trasigt. Tänk på att inte röra munskyddet under tiden du har det på dig. Munskydd är en engångsprodukt som slängs slängas i papperskorg när det tagits av.

Behöver inneliggande patient ha munskydd på sitt rum?

Nej, det är omöjligt att använda munskydd dygnet runt, varför det inte rekommenderas i flerbäddsrum. Det är viktigt att så långt det är möjligt begränsa omflyttningar mellan rum för att begränsa antalet kontakter.

Varför rekommenderas inte munskydd till patienter på flerbäddsrum?

Det är väldigt svårt att tolerera ett munskydd hela dygnet.

Ska besökare ha munskydd inne på patientens egna rum? 

Ja, besökare ska bära munskydd under hela besöket.

Ska patienter ha munskydd i undersökningsrum även om personal har munskydd och visir?

Ja, patient och besökare ska bära det hela tiden så att det inte behöver bytas i onödan förutsatt att de tolererar munskyddet och det inte hindrar den medicinska bedömningen. 

Behövs munskydd i hissen?

Ja, när som helst kan fler personer komma in i hissen.

Kan jag använda munskyddet även efter mitt besök på Skaraborgs Sjukhus?

Du kan fortsätta använda munskyddet efter att du lämnat sjukhuset, men när du väljer att ta av munskyddet ska det slängas. Det är en engångsprodukt.


Senast uppdaterad: 2021-01-08 10:07