Förslag återremitterades

Uppdaterad:
Publicerad:

 

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har fattat beslut om att återemittera förslaget om verksamhetsförändringar inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vid Skaraborgs Sjukhus.  Enligt förslaget skulle SkaS samla den barn- och ungdomspsykiatriska kompetensen så att större, robusta tvärprofessionella team kan skapas. Förändringen är en del i arbetet med den regionala utvecklingsplan för barn- och ungdomspsykiatri som beslutades av regionfullmäktige 2016. Nu har styrelsen fattat beslut om att man vill ha mer information om vad ett BUP Skaraborg innebär.

Utvärdering och komplettering om förändringar

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus har fattat beslut om att återemittera förslaget om verksamhetsförändringar vid Skaraborgs Sjukhus Mariestad. Enligt förslaget skulle dagsjukvårdsmottagningen avvecklas helt medan öppenvårdsmottagningarna inom öron-näs-hals (ÖNH) skulle koncentreras till Skövde och Lidköping och hudverksamheten till Skövde. Nu vill dock styrelsen att östra hälso- och sjukvårdsnämnden utvärderar verksamheten vid dagsjukvårdsmottagningen. Styrelsen vill även ha kompletterande information om hur samordningen med primärvården ska se ut för bästa möjliga omhändertagande av de patienter som idag får vård inom öron-näs-hals- respektive hudverksamheten vid Skaraborgs Sjukhus Mariestad.