Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Han ska forska om hälsoundersökningar av barn som placeras i samhällsvård

Godfried van Agthoven, överläkare vid barn- och ungdomsmedicin, Skaraborgs Sjukhus. Foto: Bild och Media

Få hälsoundersökningar initieras av socialtjänsten för barn som placeras i samhällsvård. Godfried van Agthoven, överläkare vid barn- och ungdomsmedicin, Skaraborgs Sjukhus, ska i en forskningsstudie undersöka orsakerna till detta.

-Alla barn som placeras utan för sina egna hem har rätt att erbjudas en hälsoundersökning. Detta med anledning av att tidigare forskning har fastställt att många av dessa barn har en bristande hälsa eller oupptäckta tillstånd som påverkar deras liv och hälsa, säger Godfried van Agthoven.

Far illa

Barn och unga kan behöva placeras i familjehem eller HVB (hem för vård eller boende) när situationen av olika anledningar gör att barnet far illa i hemsituationen. Placeringar kan ha sin bakgrund i orosanmälningar, till exempel när barnet far illa av misshandel eller omsorgssvikt, men även drogmissbruk av föräldrar eller ungdomar själva.

Socialtjänsten ska enligt Lag (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet initiera denna begäran hos hälso- och sjukvården.

-Detta görs för lite mindre än hälften av alla barn som placeras utanför sitt eget hem, säger Godfried van Agthoven.

Studera kvaliteten

Godfried van Agthoven ska även studera kvalitén på de genomförda hälsoundersökningarna inom hälso- och sjukvården samt hur samverkan mellan myndigheterna påverkar uppfyllelsen av barnens lagstadgade rätt till hälsoundersökning.

Socialstyrelsen släppte nyligen rapporten ”Hälso- och sjukvård för barn och unga i samhällets vård – en utvärdering, 2022”, som beskriver många hinder och brister i samverkan mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Där presenteras också många punkter till förbättring inom socialtjänst samt hälso- och sjukvården.

Fakta

Godfried van Agthovens forskning är ett samarbete mellan forskare från Skaraborgs Sjukhus och Barnafrid, nationellt centrum för kunskap om våld mot barn, Linköpings Universitet. Godfried van Agthovens arbete kommer att ske under handledning av professor Laura Korhonen, Barnafrid, Gabriel Otterman, adjungerande Lektor, Barnafrid, Kathi Makoroff, Childrens hospital Cincinnati, samt docent Rajna Knez, SkaS


Senast uppdaterad: 2023-04-27 11:45