Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

BUP erbjuder terapi via nätet

Publicerad:
Ellinor Svärd, kurator på Skaraborgs Sjukhus.
Ellinor Svärd är en av tre medarbetare på SkaS som arbetar med kognitiv beteendeterapi via internet.

Ännu ett steg för att digitalisera vården har tagits när barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vid Skaraborgs Sjukhus (SkaS) Lidköping och Mariestad introducerat behandlingsmetoden kognitiv beteendeterapi via internet (IKBT).

Metoden IKBT är en del av 1177 Vårdguidens e-tjänster och vänder sig till ungdomar mellan 13 och 18 år som har lätt till medelsvår ångestproblematik. För att bli erbjuden IKBT ska barnet vara i ett tillstånd som behöver specialistnivå. Det krävs också att det finns en motivation hos barnet att arbeta självständigt.

- Alla våra patienter får komma på en första bedömning och om vi tror att IKBT kan vara en lämplig insats så erbjuder vi det, säger Ellinor Svärd, kurator på Skaraborgs Sjukhus, och en av de tre medarbetare som arbetar med IKBT på SkaS.

Om patienten tackar ja till IKBT som behandlingsmetod, träffar hen sin behandlare för att gå igenom hur metoden fungerar och hur man loggar in på 1177. För den som saknar e-legitimation, som till exempel Mobilt BankID, går det bra att logga in med en sms-kod.

Så går det till

Programmet består av åtta kapitel och innehåller texter, filmer och övningar. Varje kapitel är tänkt att genomföras på en vecka, men kan ibland ta lite längre tid. Patienten går igenom ett kapitel i taget och varje kapitel blir tillgängligt allteftersom svaren på övningarna skickas in. Varje del som man gått igenom finns kvar för möjlighet till repetition. Mycket av den information som patienten kan läsa om i programmet handlar om vad ångest är för någonting, vad som händer i kroppen och hur man kan tänka för att hantera olika situationer. Videoklippen består bland annat av olika berättelser från människor som pratar om sina egna erfarenheter av sjukdomen.

Kontinuerlig återkoppling

Patienten sätter också upp egna mål och får kontinuerlig återkoppling från sin behandlare.

- IKBT kan jämföras med ett besök på mottagningen och jag loggar in regelbundet i systemet för att se om patienten utfört en uppgift eller ställt en fråga. Via en chattfunktion, som vi som behandlare använder, kan vi skriva uppmuntrande kommentarer och svara på frågor från ungdomarna, säger Ellinor Svärd.

Under behandlingen får patienten möjlighet till uppföljning i form av besök på mottagningen eller via telefon om det bedöms lämpligt, men det är inte alla som behöver det. Efter avslutad behandling följer man upp hur det har gått och får då ta ställning till om insatsen varit tillräcklig, eller om man är i behov av vidare behandling.

- I och med att vi har långa väntetider till behandling kan IKBT vara ett bra alternativ eftersom det är en insats som man kan komma igång med snabbt. Det är också en möjlighet för de som har svårt för att ta sig till våra mottagningar, både på grund av långa avstånd men också på grund av sjukdomen i sig, säger Pernilla Blomqvist, enhetschef vid BUP i Lidköping.

Fler digitala tjänster på gång

Att bli mer digitala är något som ligger BUP nära till hands då man har många patienter som har svårt att komma utanför dörren och nätet är en kanal som ungdomarna ofta känner sig trygga med att använda. Då är digitala vårdmöten ett sätt att få kontakt och något som man planerar att sätta igång med längre fram.

Förutom digitala vårdmöten vill man också göra anpassningar i en app framtagen av Region Skåne.  Tanken är att barn, föräldrar och skola ska kunna använda appen för att fylla i standardiserade skattningsskalor vilket i sin tur kan leda till bättre diagnoser och snabbare hantering av patientärenden.


Publicerad: