Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ny studie: Modern teknik kan minska antalet vårdrelaterade infektioner

Vid Skaraborgs Sjukhus pågår just nu den första studien i sitt slag, som avser att visa hur modern, enkel och mycket kostnadseffektiv teknik kan förbättra luftkvaliteten i vårdsalar. Målet är att halvera partikelhalterna i inomhusluften, vilket skulle kunna bidra till att minska antalet vårdrelaterade infektioner.

–Vårdrelaterade infektioner är vanliga och fokus för åtgärder har länge varit på smitta överförd via händerna. De flesta luftvägsinfektioner är emellertid överförda via luften, så kallade aerosoler, säger Per Gustafsson, överläkare vid barn- och ungdomsmedicin vid Skaraborgs Sjukhus samt docent vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. 

"En sladd på väggen"

Vårdrelaterade infektioner utgör fortsatt ett mycket stort medicinskt problem och en ekonomisk utmaning för sjukhusen. Enligt Per Gustafsson finns det dock stora möjligheter att minska dessa i betydande grad genom elektrostatisk luftrening, som är en enkel och mycket billig förändring; bara ”en sladd på väggen”.

Tillsammans med kollegorna vid Skaraborgs Sjukhus, överläkare Laszlo Kadar och allergolog och barnläkare Maher Abbas samt sjuksköterskan Edith Kadar vid Vårdhygien genomför Per Gustafsson en dygnet-runt-studie vid barn- och ungdomsmedicin i Skövde. Två vårdsalar på barnavdelningen får elektrostatisk luftrenare och jämförs med två vårdsalar utan luftrenare.

Lovande mätningar

Preliminära mätdata indikerar en mycket betydande sänkning av bakteriemängd samt partikelhalter med elektrostatisk luftrening. Studien avses pågå under tolv månader och målet är att minska partikelhalterna med minst 50 procent och man söker nu medel hos Innovationsfonden i Västra Götalandsregionen för finansiering. Tester med ångbefuktning pågår också på Lungforskningslaboratoriet på Skaraborgs Sjukhus Skövde.

–Vi vill visa att det är möjligt att med mycket enkla medel och till en mycket låg kostnad optimera kvaliteten på luften i vårdsalar, säger Per Gustafsson.

Första studien någonsin

Han fortsätter:

–Såvitt vi vet har det aldrig tidigare gjorts en liknande studie på svenska eller utländska sjukhus där man kombinerar elektrostatisk luftrening och möjligheten till ångbefuktning av luften i vårdsalen. Kunskapen och betydelsen av klimatfaktorer för hälsa och sjukdom är väl dokumenterade i medicinsk litteratur sedan 1800-talet, men det har aldrig genomförts en undersökning med modern teknik som skulle kunna ligga till grund för en mer omfattande intervention där de medicinska effekterna kan fastställas, säger Per Gustafsson.

I ett senare skede, under år 2020 önskar man i samarbeta med Vårdhygien och företrädare för de olika enheterna få genomföra fortsatta studier på salar för barncancervård, hematologi, dialys och sårvård vid Skaraborgs Sjukhus Skövde.

 

Bildtext:

Per Gustafsson, Edith Kadar, Laszlo Kadar och Maher Abbas studerar hur
luftrenaren på väggen påverkar luften i vårdsalen. 

Foto: Bild och Media


Senast uppdaterad: 2019-02-22 07:55