Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Logopedimottagningen är HBTQ-diplomerad

Logopedimottagningen vid Skaraborgs Sjukhus är numera HBTQ-diplomerad.

-Vi vill att alla ska känna sig välkomna hos oss och då menar vi både medarbetare, patienter, närstående och samarbetspartners. Vi vill genom detta bli en bättre arbetsplats och en bättre vårdgivare, säger Anna Bonde Dalemo, som är tillförordnad enhetschef.

Det började med att medarbetarna vid logopedimottagningen kände ett behov av att lära sig mer inom HBTQ-området, att på ett djupare plan reflektera över sina normer och förhållningssätt i arbetet med patienter, deras närstående och även som medarbetare emellan.
-Vi menar att det utöver goda yrkeskunskaper är viktigt med fördjupad förståelse för människors varierande livsvillkor och unika livssituation, säger Anna Bonde Dalemo.

Teori och praktik

Därför anmälde man sitt intresse till Västra Götalandsregionens Kunskapscentrum för Sexuell hälsa redan 2018, men på grund av kö till denna utbildning blev det inte av förrän 2019. Sedan antagningen har medarbetarna varvat teoretisk utbildning och praktisk färdighetsträning.
-Efter diskussioner i olika konstellationer i vår arbetsgrupp har vi skrivit en långsiktig men också konkret handlingsplan med aktiviteter. För oss är det viktigt att HBTQ-perspektivet lever kvar på vår mottagning, säger Anna Bonde Dalemo. 

Kvalitetsstämpel

Vad innebär det nu när ni har nått målet?
-Efter en gedigen arbetsinsats har vi fått en kvalitetsstämpel i form av att verksamheten är HBTQ-diplomerad. Medarbetarna får dessutom en individuell diplomering, säger Anna Bonde Dalemo och fortsätter:
-Vi har fått en ökad medvetenhet om hur normer styr och påverkar oss i möten med andra människor. För vår verksamhet betyder det till exempel att vi numera är medvetna om tvåkönsnormen, tvåsamhetsnormen, förväntningar om ”maskulint” respektive ”feminint” beteende och andra uttalade och outtalade normer. Vi har också blivit medvetna om hur dessa normer blir maktstrukturer och hur socialt begränsande de är.

Konkreta åtgärder

I handlingsplanen för logopedimottagningens fortsatta arbete finns en hel del konkreta åtgärder som omfattar granskning av den egna kommunikationen och dokumentationen, till exempel att sortera ut material som är normativt och icke inkluderande och att istället aktivt tillföra material som visar olika familjekonstellationer, icke-könade karaktärer, med mera.
Vilken betydelse har diplomeringen för patienterna?
-Vår förhoppning är att vi genom reflektion, ökad medvetenhet och kunskap, konkreta åtgärder kring HBTQ-frågor samt att ständigt hålla handlingsplanen vid liv kunna möta våra medmänniskor förutsättningslöst och positivt ur ett HBTQ-perspektiv, säger Anna Bonde Dalemo.

"En viktig pusselbit"

Rebecca Oscarsson, som är verksamhetschef för K5, där logopedimottagningen ingår, är naturligtvis mycket glad över diplomeringen.
-Det är mycket glädjande att logopediverksamheten på SkaS nu är HBTQ-diplomerad. Det är en viktig pusselbit i arbetet mot en jämlik vård, där ett professionellt bemötande oberoende av hur man som patient eller kollega väljer att uttrycka sin sexuella läggning eller könsidentitet skall vara en självklarhet, säger Rebecca Oscarsson.
Fakta
HBTQ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

 

Bildtext:

Foto: Bild och Media
Clara Helenius, Cornelia Ivehorn Axelsson, Anna Bonde Dalemo och Miriam Grundström visar upp beviset för att Logopedimottagningen är HBTQ-diplomerad.


Senast uppdaterad: 2019-10-25 07:53