Allvarlig sjukdom upptäcks med screening för tjocktarmscancer

Publicerad:

Från vänster i bild: Pontus Lugner, skoperande sjuksköterska, Linda Berghäll Friman, screeningskoordinator, Mariette Wirheim, skoperande sjuksköterska, Sara Limanjobi skoperande sjuksköterska, Ellinor Svärd, skoperande sjuksköterska, Ingela Johansson screeningskoordinator.

Sedan screening för tjocktarmscancer startade vid Skaraborgs Sjukhus Falköping i januari 2022 har flera fall av allvarlig sjukdom upptäckts.

- På den här korta tiden har vi sett att screeningen har varit väldigt viktig ur ett hälsoperspektiv, säger Ingela Johansson, screeningskoordinator vid magtarm-mottagningen.

Kit skickas hem för provtagning

Screening för tjocktarmscancer innebär att personer mellan 60-74 år får ett provtagningskit hemskickat från ett nationellt samordningskansli. Personerna ska lämna ett avföringsprov, visar det tecken på blod kommer det en elektronisk remiss till magtarmmottagningen och då ska patienten erbjudas en koloskopi. Screeningen startade i Västra Götalandsregionen (VGR) 1 januari i år och planen är att alla Sveriges regioner ska vara inne i det här arbetssättet i slutet av 2022.

Fjärde vanligaste cancerformen

Screeningen startades på grund av att många gånger omvandlas vissa polyper i tjocktarmen, under lång tid, till cancer. Tjocktarmscancer är idag den fjärde vanligaste cancerformen och kan man upptäcka den tidigt är det både till fördel för patient, sjukvården och samhället.

-Av de patienter som deltagit i screeningen hittills ser man att många haft många polyper, det har hittats flera cancrar utan att patienten haft några symtom utan endast visar positivt resultat på blod i det inlämnade avföringsprovet, säger Ingela Johansson.

Tunga besked

Många patienter har uppskattat att få komma på koloskopi för en hälsokontroll även om förberedelserna och undersökningen ibland är ansträngande. Hos de patienter som man funnit en cancer har dessa inte alltid varit beredda på det; de kom till mottagningen som friska, men gick därifrån med en allvarlig sjukdom.

-För oss som arbetar på mottagningen innebär det att vi möter en ny grupp av patienter. De har inte sökt till oss självmant utan sjukvården sökt upp dem och många av dem är friska individer, säger Ingela Johansson.

Idag utförs screeningskoloskopierna av skoperande sjuksköterskor, som uppgiftsväxlar efter att ha genomgått en vidareutbildning inom detta område.