Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Snart kan ultraljud genomföras i ambulanssjukvårdens bedömningsbilar

Publicerad:

Ambulanssjuksköterskorna Per Nyström och Johan Dahlgren, initiativtagare till ultraljudsprojektet vid Skaraborgs Sjukhus. Foto: Johan Dahlgren

Sedan tidigare finns ultraljudsutrustning prehospitalt i Sverige bland helikoptrar och läkarbilar. Nu ska 15 ambulanssjuksköterskor vid Skaraborgs Sjukhus ingå i ett projekt, där ultraljudsundersökningar även kan göras i bedömningsbilar och till viss del ambulanser.

Per Nyström och Johan Dahlgren är initiativtagare till ultraljudsprojektet som går under benämningen PAULUS-projektet (Prehospital Ambulanssjuksköterskeledd ultraljudsundersökning). Per har sedan flera år varit intresserad av undersökningsmetoden och Johan har stött på den vid flera internationella ambulanskongresser.

Dags att sprida kunskapen

-Ultraljudsutrustning prehospitalt finns i Sverige bland helikoptrar och läkarbilar. På flera håll internationellt är det andra yrkeskategorier som använder utrustningen. Utrustningen har varit stor och dyr men med mindre och billigare utrustning tycker vi att det dags att det sprids även i Sverige. Vi har en nära kontakt med våra akutläkare inne på akutmottagningen och hoppas att detta ska kunna bli något riktigt bra framöver, säger Per Nyström och Johan Dahlgren.

Det första steget tas genom att utbilda ambulanssköterskor inom Skaraborgs Sjukhus ambulanssjukvård i undersökningsmetoden. Starten sker i liten skala med ungefär 15 piloter som jobbar både på bedömningsbil och vanlig ambulans. Tanken är att de får en webbutbildning som är certifierad enligt internationella mått (CME) och någon dag med praktisk träning.

Tekniken en utmaning

-Vi ser även stora utmaningar vad gäller tekniken. Vår förhoppning är att kunna få hjälp med bildtolkning via länk och där förstår vi att det finns många bestämmelser som måste efterföljas. Vi har fått ekonomiska medel från Innovationsfonden VGR liksom stöttning i upplägg från deras personal samt från PICTA, som jobbar med IT och eHälsa för bättre sjukvård. Vi har en förhoppning om att projektet skall få växa framöver och att det därmed utökas till fler enheter, säger Per Nyström och Johan Dahlgren. Projektet har hittills beviljats 100 000 kronor.

Det kan bli bättre

Vad är det ni hoppas ska kunna bli bättre med den nya undersökningen?
Vid bedömningar som görs prehospitalt är det inte alltid helt enkelt att med säkerhet säga vad patientens ohälsa beror på. Ett exempel som är mycket vanligt är andningsbesvär. Idag sker det att dessa patienter behandlas både mot hjärtsvikt och kronisk lungsjukdom, där vissa behandlingar faktiskt kan leda till försämring för patienten. Vi ser lungundersökning som ett av de första områdena vi vill använda utrustningen till. Idag är det stetoskop, patientens berättelse och vitalparametrar som avgör inriktning.

Ökat samarbete

En snabb undersökning, EFAST, vid större trauman, är också användningsområde de tänkt sig med ultraljudet, vilket redan är väl beprövat internationellt. Med den undersökningen kan traumateamet förberedas på troliga insatser som operation eller blodtransfusion samt luftvägshantering.
-Vi tror att utvecklingen även kan leda till ökat samarbete mellan ambulanssjukvården och primärvård och hemsjukvård där vi ofta möter multisjuka patienter som förhoppningsvis kan få en bättre undersökning och behandling på plats, säger Per Nyström och Johan Dahlgren.

Fakta

PICTA står för Prehospital ICT Arena. PICTA drivs av Lindholmen Science Park i samarbete med ett 30-tal organisationer från sjukvård, näringsliv och akademi för att säkerställa att e-hälsa och IT används på bästa sätt inom sjukvården.


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2020-08-27 08:20