Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Lyckat samarbete ger tryggare hjärtsviktspatienter

Publicerad: Uppdaterad:

Sedan mars 2019 samarbetar Skaraborgs Sjukhus Skövde i ett pilotprojekt med primärvården och tre kommuner för vård av personer med hjärtsvikt. Resultat: tryggare patienter, som får korrekt behandling och uppföljning i rätt tid.

-Patienterna har efterlyst kontinuitet, bra information och en person de alltid kan vända sig till inom vården. Detta fungerar nu tack vare att det finns en bra kontakt mellan de tre vårdaktörer som patienterna träffar, säger överläkare Jana Bjarby vid Skaraborgs Sjukhus Skövdes hjärtsviktsmottagning.

Samarbetet för patienter med hjärtsvikt är ett delprojekt i Nära vård norra Skaraborg. Här testas ett processinriktat arbetssätt – där patienterna är delaktiga och välinformerade – i samverkan mellan Skaraborgs Sjukhus, primärvården och de tre kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång.

Grundligt förarbete

Efter ett grundligt förarbete som innehöll kartläggning av patentens sjukresa vid nyinsjuknande och försämring, patientintervjuer, omvärldsanalys och inspel från flera olika håll inom vården, så startade pilotprojektet i mars 2019. Genomlysningen av hjärtsviktsprocessen har resulterat i en säkerställd kvalitet och kontinuitet, vilket bokstavligen är livsviktigt för patienterna.

-Omkring två procent av befolkningen drabbas av hjärtsvikt, så det är en vanligt förekommande sjukdom. Den är också en av de vanligaste orsakerna till inläggning på sjukhus, säger Jana Bjarby och fortsätter:

De glöms inte bort

-Genom att vi nu skapat en bra struktur för behandling och uppföljning, så känner patienterna att de inte glöms bort när de lämnat sjukhuset, vilket gör att de känner sig tryggare. Det gör vi inom vården också - en välinformerad och delaktig patient mår bättre.

Skaraborgs Sjukhus svarar för diagnosticering och inställning av mediciner, sedan tar vårdcentralerna i respektive kommun över ansvaret för uppföljning och fortsatt information och uppdateringsom sköts av särskilda hjärtsviktssjuksköterskor. Tredje länken i kedjan är kommunernas hemsjukvårdspersonal, som idag har mer information om sjukdomen

Gör allt för att underlätta

-Närhälsan rehab finns också med, vilket innebär att det är lättare för en person med hjärtsvikt att få sjukgymnastik på eller nära sin hemort. Allt som kan underlätta för patienten är betydelsefullt, säger Jana Bjarby.

Kostnaden för hjärtsvikt beräknas öka med 300 procent fram till år 2030, så det finns goda skäl till att skapa projekt som tar hand om dessa patienter.

Kan minska lidandet

-Det är en kronisk sjukdom som ger mycket lidande till patienter och har dålig prognos om obehandlad. Med rätt behandling och bra uppföljning kan man dock både minska lidandet och öka överlevnaden betydligt, säger Jana Bjarby.

Hon tillägger:

- Om det här pilotprojektet fungerar som vi vill och blir permanent, så är förhoppningen att konceptet ska spridas till övriga Skaraborg. Vi har genomfört utbildningar för distriktsläkare och sjuksköterskor och kommer att utbilda undersköterskor under början av hösten 2019. Vi planerar också kontinuerliga träffar i vårt nätverk för att försäkra oss om att alla involverade har samma uppdaterade information.

Bildtext:

Jana Bjarby är överläkare vid Skaraborgs Sjukhus hjärtsviktsmottagning.

Foto: Bild och Media


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2019-07-31 08:03