Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

DISPUTATION: Yvonne Johansson försvarade sin avhandling

Publicerad:

Vi gratulerar Yvonne Johansson, verksamhetsutvecklare vid kvalitets- och utvecklingsenheten, Skaraborgs Sjukhus, som försvarat sin doktorsavhandling.

Vad handlar din avhandling om? 

Den handlar om delirium (akut hjärnsvikt), som är ett akut och allvarligt tillstånd med negativa konsekvenser för patienten, närstående och vårdpersonal. Delirium innebär ofta ett stort lidande för patienten med ökad sjuklighet och dödlighet samt förlängda vårdtider och ökade kostnader för hälso- och sjukvården. Incidensen av delirium är upp till 30 procent hos äldre sjukhusvårdade patienter.

Trots att det är viktigt att delirium förebyggs, identifieras och behandlas finns det brister i vården av äldre patienter.I delarbetena som ingår i avhandlingen framkom att kognitiv funktionsnedsättning och patientrapporterade symtom journalfördes i låg omfattning, trots att tillstånden innebär förhöjd risk för delirium. Vid tecken på delirium svarade vårdåtgärderna endast delvis mot patienternas vårdbehov.

Vidare framkom att skörhet (frailty) var den starkaste riskfaktorn för delirium, bedömt med Clinical Frailty Scale (CFS). Andra riskfaktorer var kognitiv funktionsnedsättning och fall med skada som kontaktorsak. Bedömningsinstrumentet 4AT för att identifiera delirium översattes och validerades. Instrumentet visades ha diagnostisk precision och klinisk användbarhet, vilket innebär att det nu finns ett enkelt bedömningsinstrument på svenska för att bedöma delirium. Två av delarbetena var ett samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset.

LÄS MER: Yvonne Johanssons avhandling

Hur länge har du arbetat med den?

Jag började på forskarskolan Hälsa och Välfärd Jönköping University i oktober 2013 och har samtidigt arbetat som verksamhetsutvecklare på Enhet verksamhetsutveckling på Skaraborgs Sjukhus. Pandemin gjorde att forskningsarbetet tog längre tid än planerat.

Hur kom du på idén om att forska om detta?

Jag har arbetat länge inom vården och har erfarenhet av många patienter som utvecklat delirium. I vården diskuteras dock sällan hur äldre patienter ska vårdas för att förebygga eller minska allvarlighetsgraden i delirium. Jag hade inga planer om att forska om detta, men min nuvarande huvudhandledare Elisabeth Kenne Sarenmalm insåg vikten av att undersöka och beforska ämnet vetenskapligt, vilket ledde in mig på mina forskarstudier.

Vad kommer din doktorsavhandling att tillföra arbetet som du och dina kollegor utför vid Skaraborgs sjukhus?

Förhoppningen är att vården tar till sig avhandlingens resultat så att det gör nytta för patienterna. Eftersom äldre patienter förekommer på alla vårdavdelningar är det viktigt att kunskapen om den äldre patienten samt om riskfaktorer för delirium och delirium ökar så att patienterna omhändertas på ett kunskapsbaserat sätt. Att utveckla vården genom att tydligt integrera ett personcentrerat och patientsäkert förhållnings- och arbetssätt, med målet att främja hälsa och välbefinnande genom att förebygga delirium skulle kunna bidra till att minska incidensen av delirium, vilket kan ge positiva effekter för patienter, vårdpersonal och hälso- och sjukvård.

Varför är det viktigt för SkaS medarbetare att bedriva forskningsarbete?

Att bedriva forskning är en del av SkaS uppdrag. Forskning är viktig för att kunna utveckla vården så den är kunskapsbaserad och når god medicinsk och omvårdnadsmässig kvalitet. Att forska är utvecklande för både individen och verksamheten och det är viktigt att uppmuntra och stödja forskning då det kan vara en del i en attraktiv arbetsplats.


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2022-06-08 17:13