Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

STYRELSEMÖTE: Glädjande utveckling inom BUP

Publicerad:

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) på Skaraborgs Sjukhus har under perioden januari-maj 2021 nått delmålet kring produktivitet tidigare än planerat. Styrelsen satte delmålet till 2,0 besök/medarbetare och dag, vilket skulle vara uppnått per 30 juni. I praktiken innebär detta en ökad produktivitet med elva procent för perioden januari-maj jämfört med samma period förra året. Slutmålet är 3,0 besök per medarbetare.

-Vi är väldigt glada och stolta över det arbete och den prestation som medarbetare och chefer gör i verksamheten, säger verksamhetschef Annelie Sundén Gustavsson.

Det är också glädjande att barn- och ungdomspsykiatrin har kunnat öka antal besök med hela 23 procent för perioden. Verksamheten har förutom egen produktion flera pågående åtgärder med köpt vård och bemanning för att korta köerna.

-Det är en fantastisk insats som alla inom barn- och ungdomspsykiatrin har utfört. Det är roligt att kunna konstatera att omorganisationen har medfört så fina resultat på relativt kort tid för unga patienter som verkligen är i behov av Skaraborgs Sjukhus kunskap, kompetens och stöd, säger Pär Johnson, Skaraborgs Sjukhus styrelseordförande.

 

Aktiviteter för ekonomi i balans

Skaraborgs Sjukhus styrelse fattade vid förra styrelsemötet beslut om en handlingsplan med åtgärder som uppgår till totalt 250 miljoner kronor och omfattar åtgärder som ska genomföras under 2021 och 2022. Då fattades också ett tilläggsbeslut om att handlingsplanen skulle kompletteras till nästkommande styrelsemöte.

Kompletteringar har nu gjorts för att beskriva aktiviteter för den digitala omställningen och omställningen till nära vård samt aktiviteter för arbetet med att förbättra sjukhusets produktivitet.

–Det här är oerhört angelägna ämnen och det jobbas intensivt med dessa hela tiden. Samtliga aktiviteter är viktiga förutsättningar för en ekonomi och verksamhet i balans 2022, säger styrelseordförande Pär Johnson.

Alla redovisade åtgärder ligger i plan för genomförande 2021 eller 2022. Full ekonomisk effekt för kan dock förväntas först 2023 då samtliga åtgärder får helårseffekt.  Målsättningen är att uppnå en kostnadsnivå i balans med intäktsnivån under hösten 2022.

En preliminär bedömning, efter målsättning att få ekonomisk helårseffekt av handlingsplanens åtgärder så snart som möjligt, är ett resultat på cirka minus 70 miljoner kronor för år 2022. Det negativa egna kapital som orsakas av 2021 års underskott omfattas ej av framtagen handlingsplan.

 

Inga anmälningar om hot och våld

HR-chefen vid Skaraborgs Sjukhus rapporterar att det inte kommit några anmälningar om hot, våld eller trakasserier från någon styrelsemedlem under perioden 1 januari-31 maj 2021. Rapporten, som lämnas två gånger om året, ingår i den internkontrollplan som fastställdes av styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 3 december 2020. Till grund för internkontrollplanen ligger en riskanalys. De allvarligaste riskerna som identifierades i riskanalysen är omhändertagna i internkontrollplanen.

-Det känns naturligtvis väldigt bra att vi kan bedriva styrelsearbetet utan att utsättas för någon form av yttre, negativ påverkan. Det är så det ska fungera i en demokrati, säger Pär Johnson, sjukhusstyrelsens ordförande.

 

Pandemin fortsätter påverka sjukvården

Skaraborgs Sjukhus ser inte slutet på pandemin ännu, men det finns ändå positiva signaler att ta till sig. Patientbesök inom öppenvården börjat återgå mot mer normala nivåer. En annan ljuspunkt är att sjukfrånvaron har minskat under maj månad 2021 jämfört med maj månad 2020. Minskningen beror, bland annat, på lägre spridning av Covid-19, där klustersmitta och personalsmitta har minskat avsevärt

På grund av Covid-19:s fortsatta påverkan på samhället har bemanning av IVA-platser prioriterats före bemanning av operationssalar, vilket påverkat möjligheten att utföra planerade operationer.

Andra noteringar efter den senaste månaden:

  • Antal väntande till första besök har under de senaste månaderna varit konstant och antal väntande uppgår efter maj till drygt 1 600 patienter. Antal väntande över 90 dagar har dock minskat under våren
  • Antal väntande till operation har under de senaste månaderna ökat, framförallt beror detta på att operationsverksamheten inte haft möjlighet att återgå till normal produktion på grund av den pågående pandemin.
  • Månadens budgetavvikelse uppgår till -27,6 miljoner kronor vilket ger en ackumulerad avvikelse på -76,6 miljoner kronor.
  • Prognosen från mars på -200 miljoner kronor inkluderar kompensation för pandemin. Prognosen efter maj ligger kvar på motsvarande nivå men förutsätter att sjukhuset ersätts för köpt vårdgaranti upp till basvolymer.

-Vi har ett fortsatt stort uppdrag framför oss och hela Skaraborgs Sjukhus arbetar intensivt för att ta emot så många patienter som möjligt under rådande omständigheter. Vår fantastiska vårdpersonal har utfört storartade insatser under året som gått, och fortsätter göra det. Jag hoppas att alla i samhället gör vad de kan för att minska smittspridningen för att hjälpa till så att vårdpersonalen skall få ut ledigheter och vila, säger Pär Johnson, styrelseordförande, Skaraborgs Sjukhus.


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2021-06-17 13:40