Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Många sätt att få hjälp för våldsutsatta

Skaraborgs Sjukhus kontaktpersonsgrupp i våldsfrågor och deras samverkans­partner.
Skaraborgs Sjukhus kontaktpersonsgrupp i våldsfrågor och deras samverkans­partner samlades för att informera om våld i nära relationer. Foto: Bild och media.

Mer än var femte person i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för brott i en nära relation, men Skaraborgs Sjukhus vill visa att det finns många sätt att få hjälp.

Den 6 februari samlades Skaraborgs Sjukhus kontaktpersonsgrupp i våldsfrågor och deras samverkanspartner i entréhallen på Skaraborgs Sjukhus Skövde för att informera och svara på frågor om våld i nära relationer.

Utställarna tillhör olika föreningar och organisationer som ofta kommer i kontakt med våldsutsatta personer. På plats var representanter från bland annat Utväg Skaraborg, Kvinnohuset Tranan, UN Women Skaraborg, Brottsofferjouren, samordningsförbunden i Skaraborg och Vuxenutbildningen/SFI i Skövde.

- Vi vill sprida information om våld i nära relationer – att det finns många som jobbar med de här frågorna och att det finns många sätt att få hjälp, säger Ida Johansson, kurator på Skaraborgs Sjukhus.

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) anmäldes omkring 12 000 misshandelsbrott i Sverige under 2017 där gärningspersonen var i nära relation med den utsatte, och mer än var femte person i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för brott i en nära relation. En viktig uppgift inom hälso- och sjukvården är att upptäcka och hjälpa de patienter som är utsatta för våld i nära relationer. Vid kännedom eller misstanke om att barn under 18 år far illa har man också som personal en anmälningsskyldighet till socialtjänsten.

Alla behöver baskunskap om våld

- Vi vill att man ska kunna prata om de här frågorna i hela samhället och att alla får en baskunskap om våld. På samma sätt som att alla ska ha baskunskap om hur man ska bete sig vid en brand, säger Ida Johansson.

Våld i nära relation är ett brett begrepp som inte bara innefattar fysiskt våld utan också psykiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt våld.

- Många patienter som jag pratar med känner att de mår dåligt, men vet inte vad det beror på. Orsaken kan då vara att de blivit utsatta för, eller har utsatt andra för våld. När vi under samtalet kommer in på ämnet och de får en förståelse vad våld innebär faller ofta pusselbitarna på plats, säger Ida Johansson.

Erbjuder skyddat boende

Kvinnohuset Tranan är en idéburen organisation som arbetar efter visionen ”För ett jämställt samhälle fritt från våld”. Organisationen erbjuder samtalsmottagning där våldsutsatta och anhöriga kan höra av sig för råd och stöd. De erbjuder också skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn.

- Det som särskiljer oss är att vi jobbar i det akuta skedet med motiverande samtal eller när någon behöver skydd. Efter en tid brukar vi hänvisa vidare till Utväg för att få djupare behandling, säger Leona Larsson på Kvinnohuset Tranan.

Utväg Skaraborg är en myndighetssamverkan som arbetar mot våld i nära relationer. Bland de samverkande myndigheterna finns hälso- och sjukvården, Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten samt socialtjänsten i samtliga kommuner i Skaraborg. Utväg erbjuder individuella samtal och gruppverksamhet för dem som utövat våld, dem som blivit utsatta för våld och för barn och ungdomar som upplever våld i sin familj.

Du är inte ensam

- När man kommer till oss för att få stöd och hjälp har vi först en individuell kontakt. Vi erbjuder därefter att man deltar i grupp för att träffa andra i samma situation, vilket är i särklass det bästa stödet för att bearbeta sina upplevelser, säger Kerstin Nettelblad på Utväg Skaraborg.

Från de utvärderingar som Utväg Skaraborg haft i sina grupper har responsen på samtalen varit väldigt fin, fortsätter Kerstin Nettelblad.

- Många säger att det här har räddat deras liv, både mentalt men ibland även bokstavligt talat, då det finns en hög suicidrisk både bland våldsutsatta och utövare av våld.

Tamara Wendin, Beatrice Tamm och Anita Andersson från UN Women Skaraborg.
Tamara Wendin, Beatrice Tamm och Anita Andersson från UN Women Skaraborg. Foto: Bild och media.

UN Women Skaraborg jobbar för att sprida FNs kvinnokonvention och förebygga våld mot kvinnor. För att visualisera våldet mot kvinnor visar föreningens representanter upp en utställning med 242 BH:ar – en för varje kvinna i Sverige som fallit offer för våldet inom husets väggar mellan åren 2000–2014.


Om du vill veta mer om arbetet mot våld i nära relationer eller hur man söker stöd och hjälp, besök någon av webbplatserna nedan.

Utväg Skaraborg

Kvinnohuset Tranan

UN Women

Brottsofferjouren


Senast uppdaterad: 2019-02-12 08:01