Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Om Skaraborgs Sjukhus, organisation och underskott

Publicerad:

Sjukhusdirektör Jörgen Thorn kommenterar det aktuella läget med anledning av den senaste tidens medieuppgifter kring Skaraborgs Sjukhus organisation och framtid.

Först vill jag tacka för det stora engagemang som visas för Skaraborg Sjukhus! Vi är mitt inne i en tuff period och framtiden bjuder många utmaningar. Skaraborgs Sjukhus, liksom de övriga sjukhusen i Västra Götalandsregionen är i ett besvärligt ekonomiskt läge. Åtgärder måste sättas in och det är detta vi nu jobbar med. Samtidigt som detta sker håller den demografiska kartan på att förändras. Den stora gruppen äldre ökar i snabb takt och då ökar vårdbehoven. Detta innebär att det måste ske förändringar i hälso- och sjukvården. Vi har inte råd att fortsätta som tidigare.

Västra Götalandsregionens samtliga partier beslutade under våren 2017 att starta arbetet för att genomföra en omställning av sjukvården. Detta innebär både förändringar i arbetssätt och hur och var vården ges. Beslutet innebär att vi måste börja jobba på nya sätt. Operationer och mer komplicerade åtgärder som kanske bara sker en gång för en patient kan få göras längre bort än på det geografiskt närmaste sjukhuset. En annan del av omställningen är den nära vården som innebär att den vård som invånaren behöver ofta, ska finnas nära och anpassas efter invånarnas behov. Detta behöver inte nödvändigtvis betyda geografiskt nära. Det kan också handla om exempelvis hög kontinuitet eller kontakt genom digitala vårdtjänster. Målet är att skapa en vård med ökad trygghet, kvalitet, kontinuitet och effektivitet. Det är väl känt att Sverige har en sjukhustung vård i förhållande till andra europeiska länder. Nya arbetssätt och hög grad av samverkan ska medföra att patienter i högre utsträckning än idag kan få sin vård utan att man behöver en vårdplats på sjukhus. För att lyckas med det behövs tätare samverkan på flera nivåer, framförallt mellan sjukhusen, primärvården och kommunerna. Här har vi ett mycket gott exempel med de närsjukvårdsteam som startades i Lidköpingsområdet och det arbetssättet sprids för fullt till hela landet. Dessutom ska nya digitala vårdformer och tjänster utvecklas som innebär nya arbetssätt i vården, till exempel vårdmöten på distans, internetbaserat stöd och behandling och distansövervakning med sensorteknik.

Det är i denna kontext man måste se verksamheten vid Skaraborgs Sjukhus Lidköping. Det uppdrag vi som ledning för Skaraborgs Sjukhus har, är att se till HELA Skaraborgs bästa. Vi kan inte endast ägna oss åt sjukhuset i Lidköping” eller ”sjukhuset i Skövde”, eller i Mariestad eller Falköping. Vi måste ta hänsyn till hela kartan. Vi är ett sjukhus – men finns på flera orter.

Frågan om bemanning är högaktuell. Vi har just nu anställningsstopp och vi arbetar samtidigt intensivt med att minska vårt behov av hyrpersonal. Att göra en jämförelse mellan kliniker på olika orter kan till synes vara enkelt – men om det inte bedrivs exakt samma verksamhet haltar en sådan jämförelse. Vi har från tid till annan fortfarande dock bemanningspersonal i Lidköping, Skövde och Falköping. Vi har mycket lojala medarbetare som ofta stannar länge vid sin arbetsplats. Men eftersom vi är en stor arbetsgivare har vi också många pensionsavgångar vilket ger oss en personalomsättning på ungefär tio procent vid SkaS. Vi för ingen statistik på ortsnivå när det gäller personalomsättning utan den finns på verksamhetsnivå och många av verksamheterna spänner över flera orter.

Just nu pågår flera utredningar kring förändringar av vår verksamhet. Ett av de områden vi arbetar med är vår vårdplatsstruktur där vi ser över hela vår verksamhet. Ett huvudfokus är att mindre vårdenheter skulle kunna göras om till större enheter för ett effektivare resursutnyttjande. Det som ingår i den pågående utredningen är att titta på samordningsfördelar. En eventuell förändring av vårdplatser kommer bli föremål för risk- och konsekvensanalyser och kommer inte genomföras om det finns allvarliga risker med en förändring. Inga beslut är tagna och det finns heller inga förslag till beslut framtaget.

Det finns mycket intressant forskning kring vårdutveckling och storlek på sjukvårdsorganisationer, både nationellt och internationellt som vi också tar hänsyn till i vårt utvecklingsarbete. Jag vill vara tydlig med att slå fast att vi inte fått något uppdrag från styrelsen att arbeta för mer centralisering och neddragning av de mindre sjukhusen. Däremot är vårt uppdrag att leverera god vård och att utbilda och då är förändringar nödvändiga givet vårt aktuella läge och de politiskt beslutade förutsättningarna.

När det gäller ledningens synlighet vid våra sjukhus finns här definitivt en förbättringspotential. Ledningsarbetet på övergripande nivå sker i huvudsak från Skövde men ledningen rör sig i verksamheten vid olika orter under arbetsveckan. Sjukhusledningen bjuder också regelbundet in sig till så kallade ”fikaronder” där vi träffar våra medarbetare över en kopp kaffe för att få ta del av deras vardag och höra vad som är viktigt i respektive verksamhet. Men överlag så är tiden för ”det goda samtalet” en bristvara för oss alla i våra verksamheter och här kan vi säkert göra ännu mer. Åter igen – tack för ert engagemang! Vi står mitt i ett tufft arbete men jag har tro på att vi kommer komma ut ur detta på ett bra sätt där vi varje dag arbetar för att ge en allt bättre vård till våra patienter.

Jörgen Thorn, sjukhusdirektör, Skaraborgs Sjukhus


Publicerad: