Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

De vände krisläget tillsammans

Enheten för urologi vid Skaraborgs sjukhus, Skövde kortade väntetiderna för prostatacancerpatienter som behandlades enligt standardiserat vårdförlopp med 100 dagar. Trots begränsat operationsutrymme och brist på personal. Insatsen gav effekt inom några få månader.

– Utan en samsyn och förståelse från övriga opererande specialiteter hade det inte varit möjligt, säger Susanne Hagedorn, processchef på enheten för urologi, K2, Skaraborgs sjukhus, Skövde.

I november 2017 slog enheten larm. Då stod 32 cancerpatienter i kö för radikal prostatektomi.

– Det är lätt att bara jobba på, tänka att vi gör allt vi kan. För det gör vi ju. Men vi kom till en punkt där det bara inte gick längre, säger Susanne Hagedorn.

– Det var inte bara det att vi hade för lite operationsutrymme, det minskade dessutom på grund av brist på operationssjuksköterskor och narkossköterskor. Vecka efter vecka fick vi stryka operationer och kön växte. 

Simuleringar gav tydlig överblick

Teamet samlades då inom ett pilotprojekt för att se över de led i vårdförloppet som rörde operations- och mottagningsverksamheten.

– Det gick snabbt att identifiera vilka ledtider som påverkade väntetiderna mest tack vare att det finns ett standardiserat vårdförlopp, säger Susanne Hagedorn.

För att göra situationen överblickbar gjorde Alexander Wilpart, urolog och prostatektomioperatör på enheten, simuleringar över hur en ökad operationstakt skulle minska kön och vilka resurser som skulle behövas för att öka takten. Han såg att det inte skulle räcka med befintligt operationsutrymme.

Verksamhetschef Magnus Olsson tydliggjorde på ledningsnivå att urologsektionen behövde allokera ytterligare operationsutrymme.

Stämde av med övriga specialiteter

– Vi stämde av med övriga opererande specialiteter för att se om någon av dem hade en canceroperationskö på tre månader. Det var det inte, säger Susanne Hagedorn.

Andra opererade specialiteter accepterade ett tillfälligt minskat operationsutrymme och under 20 veckor, från november till april, hade urologenheten en extra operationssal per vecka. Förhoppning var att nå steady state omkring april.

Alexander Wilpart som är operationsschemaläggare och lokal processledare för SVF prostatacancer försökte ta vara på det utökade utrymmet maximalt genom att detaljplanera utifrån kunskap om varje operatör och behov hos patienten. Vilka kirurger som planerades in på operation styrdes helt av patientens behov.

Urologenhetens två operationsplaneringssekreterare hade detaljkännedom om de patienter som befann sig i kö och stod i tät kontakt med patienterna.

Kortade väntetiden med hundra dagar

Tillsammans lyckades enheten gå upp i operationskapacitet helt enligt simuleringsplanen. Under första veckan i april 2018 hade kön minskat från 32 till 10 patienter. Ledtiden från operationsbeslut till operation för en enskild patient minskade från 119 till 18 dagar.

Nu har det gått över ett år sedan urologen på Skaraborgs sjukhus, Skövde slog larm. Susanne gläds åt vad teamet tillsammans lyckades med.

– Vi upptäckte att vi faktiskt kan minska väntetiden för patienterna. Tidigare har det känts som att köerna är så långa att det inte spelar någon roll vad vi gör. Men vi har visat att vi faktiskt kan få ner våra kötider, säger Susanne Hagedorn.

Stor insats, stor framgång

Insatsen är lika stor som framgången. Ändå låter Susannes Hagedorn stundtals återhållsam i samtalet. Varför?

– Vi ser att kön till radikal prostatektomi växer igen, även om de förväntade ledtiderna för patienter som väntar fortfarande ser bra ut.

I dag är väntetiden från operationsbeslut till radikal prostatektomi 70 dagar, en effekt av nedgången operationskapacitet som sker varje sommar.

– Nya simuleringar visar att vi behöver en halvsal till per vecka för att förhindra att kön inte byggs upp under kommande år, fortsätter hon.

– Vi skulle verkligen vilja utöka operationsutrymmet men just nu saknas det specialistutbildade sjuksköterskor, säger Martin Takac biträdande sjukhusdirektör på Skaraborgs sjukhus.

Ständiga prioriteringar

– Det pågår ständigt ett prioriteringsarbete för att förlägga operationsresurserna där det behövs bäst och under hösten 2018 har 10 sjuksköterskor påbörjat specialistutbildning inom operation och anestesi.

Från årsskiftet inleds ett samarbete mellan Högskolan i Skövde och Skaraborgs sjukhus för att specialistutbilda ytterligare omkring 20 sjuksköterskor.

Förhoppningen är att enhetens insats under 2017 och 2018 kommer att göra det möjligt att hålla nere ledtiderna tills ny personal finns på plats.

– De specialistutbildade sjuksköterskorna kommer successivt att bli viktiga tillskott i den operativa verksamheten från år 2019 och framåt, fortsätter han.

– Våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb och vi hoppas på sikt kunna utöka det totala operationsutrymmet genom dessa satsningar, säger Martin Takac.  

Text: Annelie Petersson

Foto: Lars Lanhed

 

Bildtext:

Från vänster i bild: Susanne Hagedorn, processchef och urolog, Alexander
Wilpart, schemaläggare och urolog, Magnus Olsson, verksamhetschef, Karoline
Hage, operationsplaneringssekreterare och Mari Pettersson,
operationsplaneringssekreterare.


Senast uppdaterad: 2019-01-04 08:04