Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

"Förlossningsmiljardens" resultat – fler medarbetare och ökad kompetens

Publicerad:

Fler medarbetare, uppgiftsväxling, utbildningsinsatser och utvecklingstjänster. Det är bara några saker som Skaraborgs Sjukhus kunde lägga extra krut på förra året tack vare en statlig satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Mellan 2018 och 2022 satsar regeringen och Sveriges kommuner och landsting en miljard extra på förbättrad förlossningsvård och kvinnors hälsa. År 2018 innebar det att Västra Götalandsregionen (VGR) fick 277 miljoner extra att använda för att förstärka just dessa områden. VGR använde 90 procent av pengarna till bemanning och kompetenshöjande insatser, varav bland annat 139,5 heltidstjänster. Det är bättre än rikssnittet, där regionerna i snitt lagt 68 procent av medlen på bemanning.

Mer tid för patienterna

–Vi har 14 nya tjänster inom förlossnings- och kvinnosjukvård, för att förbättra arbetsmiljön och patientsäkerheten. Detta har gett mer tid för patienterna i förlossnings- och eftervården, bättre omhändertagande av kvinnor med utländsk bakgrund och bättre omhändertagande för kvinnor som söker vård i tidig graviditet, säger Maria Söderberg, verksamhetschef för barn- och kvinnosjukvård vid Skaraborgs Sjukhus.

Skadorna ska minska

Ett av målen med satsningen är att förlossningsskadorna ska minska. Därför har Västra Götalandsregionen valt att använda en del av medlen till att utbilda all förlossningspersonal i tekniker för att undvika allvarliga bristningar. Flera kliniker har under året öppnat bristningsmottagningar dit kvinnor som ändå drabbas av skador får uppföljning och hjälp.

Ständiga förbättringar

–Vi har också genomfört omfattande utbildningsinsatser till exempel intern kompetenshöjning inom såväl ultraljud som CTG, elektronisk fosterövervakning, samt för att minska antalet bristningar vid förlossning, säger Maria Söderberg och tillägger:

–Det har även skapats utbildningstjänster inom kvinnosjukvården och förutsättningar för att ständigt kunna arbeta med hela patientprocessen och ständiga förbättringar.

Fakta

Trygg hela vägen

Målen med regeringens satsning Trygg hela vägen är framför allt att blivande föräldrar ska känna sig trygga, att stärka kompetensen bland medarbetarna, attrahera och behålla personal, förbättra vården för kvinnor i socioekonomiskt utsatta områden, skapa en tydligare vårdkedja och att minska förlossningsskadorna. Satsningen gäller både primärvård, förlossnings- och neonatalvård. Medlen betalas ut av Sveriges kommuner och landsting. Det är politikerna i Västra Götalandsregionen som beslutar hur pengarna fördelas. Här kan du läsa mer om hur medlen fördelades i regionen 2018. Under 2018 gjorde andra överenskommelser att regeringen satsade totalt 1,8 miljarder kronor extra på förlossningsvård och kvinnors hälsa. Under 2019 är det 1,5 miljarder.

LÄS MER: Detta gjorde regionen för förlossningsmiljarden 2018

LÄS MER: Västra Götalandsregionens Trygg hela vägen

Foto: Bild och Media


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2019-04-02 09:38