Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

SkaS-läkare deltog vid Barnafrids lansering av program mot våld

Överläkare Godfried van Agthoven. Foto: Bild och Media/Skaraborgs Sjukhus

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. 30 september lanserades ett utbildningsprogram för alla som möter barn i sin yrkesvardag. Vid ett panelsamtal samma dag medverkade överläkare Godfried van Agthoven, som leder Skaraborgs Sjukhus (skaS) Barnskyddsteam och även ingår i Västra Götalandsregionens (VGR) Barnskyddsteam.

Vad handlade panelsamtalet om?
-Basprogram våld mot barn har en bred förankring utifrån deltagande från många olika myndigheter, verksamheter och yrkesgrupper. De två panelsamtalen belyste och gav ännu tydligare uttryck för att basprogrammet behövs för alla som jobbar med barn. Alla ska jobba utifrån samma grundkunskap i Sverige.

LÄS MER: Basprogram om våld mot barn

Hur kom det sig att du medverkade?
-I mitt kliniska arbete som barnläkare på SkaS, barn- och ungdomsmottagning i Mariestad samt som medarbetare i SkaS Barnskyddsteam, jobbar jag främst med barn som far illa. Genom åren har jag fått förtroendet av mina chefer att engagera mig extra mycket i arbetet med barn som far illa och det har lett till att jag har blivit en av experterna på barnmisshandel i Sverige.

Vilken är Barnafrids viktigaste uppgift?
-Barnafrid har fått ett regeringsuppdrag med målet att genom att samla och sprida kunskap, bidra till ett förbättrat förebyggande arbete samt att utveckla effektiva insatser för att skydda och stödja barn som utsatts för våld och andra övergrepp. Barnafrid samordnar de som jobbar med barn som far illa och ser till att forskning och praktik sprids till alla som jobbar med barn.

Vilken nytta har sjukvårdspersonal av utbildningsprogrammet?
-Den är direkt riktad till alla som jobbar med barn, träffar barn som far illa. Vi måste som vårdpersonal veta att det är en hög förekomst av våld mot barn, att många barn far illa och hur man kan upptäcka barn som far illa och vilka åtgärder man ska ta för att barns rättigheter säkerställs.

Hur arbetar Skaraborgs Sjukhus och VGR:s barnskyddstream med de här frågorna?
-Från och med 5 oktober finns en webbutbildning, Vera, som barnskyddsteam VGR utvecklat, tillgängligt på utbildningsportalen Totara för all hälso- och sjukvårdspersonal i VGR. En webbutbildning där den förmedlade kunskapen bör ses som ett minimikrav för all hälso- och sjukvårdspersonal inom VGR. Medarbetare som jobbar dagligen med barn i sitt arbete bör även göra Barnafrids basprogram om våld mot barn.
-Ytterligare är att våra Barnskyddsteam är tillgängliga för konsultation till hälso- och sjukvårdspersonal i frågor som berör barn som far illa. Frågor som: Hur ska jag tänka kring anmälan? Vilka kontakter behöver jag ta? Ska journal via nätet blockeras? Är detta tecken till barnmisshandel?
-En annan del av vårt uppdrag är att vi föreläser för hälso- och sjukvårdspersonal om barn som far illa, men inte minst också att samverka för att förbättra hela kedjan runt barn som far illa så att samverkan mellan verksamheter och myndigheter blir optimalt.


Senast uppdaterad: 2020-10-14 07:36