Yrkeskategorier och behörigheter i AsynjaVisph

Det är viktigt att yrkeskategorin i AsynjaVisph stämmer med den som finns i KIV för att det ska bli rätt i patientjournalen och i utdata. För att kontrollera vilka användare som finns på enheten och vilka yrkeskategorier samt behörigheter dessa användare har i AsynjaVisph kan en behörighetsrapport tas ut av Lita/Funktionsspecialist/Superuser.

Behörighetsrapport
Yrkeskategorier
Kodlista yrkeskategorier
Individuella behörigheter med definition

Vid felaktigheter behöver yrkeskategori och/eller behörigheter förändras.

Anmälan förändrat yrke eller behörighet

Privata vårdgivare beställer förändrat yrke eller behörighet i AsynjaVisph på isittjanstpvg@vgregion.se

Samma rapport kan användas för att kontrollera att de användare som slutat på enheten också avslutats i AsynjaVisph.

Avanmälan av användare och behörighet