Driftstopp för elektroniska intyg via Webcert den 4 april

Tisdagen den 4 april kl. 19.00-23.59 är det driftstopp i Webcert. 
Release med användarpåverkan       

Syfte
Servicefönster för Webcert. 
Servicefönstret innebär endast förberedande arbete inför kommande version av Webcert.

Under servicefönstret
Servicefönstret medför driftstopp i Webcert och om möjligt avvakta med att skriva intyg tills efter servicefönstret är utfört, i andra hand använd manuella rutiner.

Läs mer information
Driftstopp på grund av servicefönster i Webcert 4 april kl.19.00-23.59 (vgregion.se)