Ny pappersremiss i AsynjaVisph Remiss röntgenundersökning Carlanderska - för ultraljud thyreoidea samt ultraljud thyreoidea med punktion

Remiss för ultraljud thyreoidea samt ultraljud thyreoidea med punktion ska skickas till Röntgen Carlanderska sjukhuset från och med den 15 november.

Gäller för de vårdcentraler som skickar röntgenremisser till Sahlgrenska sjukhuset (SU) för dessa undersökningar.

Läs mer information
Ny röntgenremiss Carlanderska sjukhuset