Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

eFrikort – digitalt högkostnadsskydd

Våren 2018 skedde införandet av eFrikort inom den öppna hälso- och sjukvården och Folktandvården. I takt med att vårdgivare ansluter sig minskar på sikt behovet av stämpelkort.

För patienternas del är det viktigt att så många som möjligt av vårdgivarna i Västra Götaland ansluter sig för att det ska vara möjligt att slippa högkostnadskortet och förlita sig på att informationen finns digitalt. Kortet kommer dock att vara kvar tills tillräckligt många mottagningar har anslutit sig till den nya digitala tjänsten.

Information om högkostnadsskyddet i Patientavgiftshandboken

För att få eFrikort måste patienten ha besöken registrerade i eFrikortssystemet eller kunna visa kvitton på betalda avgifter. Vid varje besök inom den offentliga sjukvården kommer besöket att registreras digitalt men tillsvidare bör patienterna även få en stämpel i högkostnadskortet – som ju blir viktig vid besök på mottagningar som inte hunnit ansluta sig. Patienten ska vid behov få ett utdrag över de patientavgifter som finns registrerade. Sammanställningen kan uppvisas vid besök hos icke-ansluten vårdgivare eller vid sjukvårdsbesök i annan region.

Nedan finns information om hur du ansöker om behörighet och börjar använda det elektroniska systemet för eFrikort om du är offentlig eller privat vårdgivare.

Kort om högkostnadsskyddet

eFrikort är en elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort för besök i den öppna hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård innebär att patienter aldrig betalar mer än 1 200 kronor för hälso- och sjukvård under en tolvmånadersperiod. När man uppnått 1 200 kronor får man ett frikort så att besöken som sker därefter är kostnadsfria.

Integration med PAS samt ordna behörighet till eFrikort: medarbetaruppdrag och HSA systemroll

Inom Västra Götalandsregionen är system AsynjaVisph och T4 integrerade med eFrikort-tjänsten redan från start. System AuditBase och ELVIS är ännu inte integrerade men utveckling pågår. Vid driftsättning registrerar användare i system AuditBase i eFrikort webbapplikation medan användare i ELVIS registrerar som vanligt i ELVIS. Vid start är ELVIS integrerad via filöverföring vilket medför en försening på 36 timmar från registrering tills uppgiften syns i övriga system och tvärtom. Adminstration av uppgifter samt att registrera patientavgift för ej ansluten vårdgivare görs i eFrikort webbapplikation. Se manual nedan för mer information.

Verksamheter som ska använda tjänsten måste vara en vårdenhet i KiV och personal som ska registrera avgifter ska ha ett medarbetaruppdrag Vård och behandling (SJF) kopplat till vårdenheten samt en roll som användare av systemet. Denna roll söks i Behörighetsportalen och ligger under eFrikort på regionala sidan där sedan väljs EFK:Användare

Du som chef ordnar behörighet till dina medarbetare som har eTjänstekort:

 • HSA systemroll är EFK: Användare.
 • En eller flera medarbetare per förvaltning bör utses till roll EFK: Administratör som har en utökad behörighet med att bland annat hantera grupperingar av personidentitet. Användarhandbok
 • Behörighetsansökan

Medarbetare centralt inom objektet ekonomi och ersättning har en roll som EFK: Superanvändare.

När medarbetare har eTjänstekort och HSA-ID med rätt medarbetaruppdrag och HSA systemroll ska hen gå igenom utbildningsmaterialet.  

Utbildning i eFrikort

Interna utbildningar för integrerade personaladministrativa system

Anslutning till eFrikort för privata vårdgivare

För privata vårdgivare erbjuder Västra Götalandsregionen eFrikort webbapplikation. I webbapplikationen kan du som privat vårdgivare, efter att ha tecknat anslutningsavtal, logga in och registrera patientavgifter samt se om patient har eFrikort.

För dig som vill ansluta tandvårdsklinik

Vårdgivare kan även integrera sina kassasystem med eFrikorttjänsten. Det innebär att privata vårdgivare kan bekosta integration av sina journalsystem till eFrikort. Detta som ett alternativ till att manuellt använda eFrikort webbapplikation för registrering av högkostnadsgrundande avgifter. Observera att inledningsvis behöver patienterna även fortsatt ha kvar sitt högkostnadskort tills tillräckligt många mottagningar har anslutit sig till den digitala tjänsten eFrikort alternativt ha med sig den senaste sammanställningen från efrikort.

Vid intresse kontakta era journalsystemsleverantörer för dialog

Webbapplikationen kräver eTjänstekort (kallas även SITHS-kort) samt att medarbetaren har ett medarbetaruppdrag och en behörighet till tjänsten, mer om detta i avsnitt Teckna anslutningsavtal och beställa behörighet nedan.

Anslutning av journalsystem till eFrikorttjänsten inom Västra Götalandsregionen

Avtalsmässigt krävs även fortsatt att teckna anslutningsavtal och beställa behörighet för eFrikorttjänsten enligt avsnitt Ansökan till tjänsten eFrikort nedan. Gällande integration av journalsystem krävs utöver detta också nedanstående.

1. Privat vårdgivare behöver teckna avtal med sin journalsystemsleverantör för kommersiella villkor.

1.1 Journalsystemsleverantör behöver teckna avtal med eFrikorttjänst leverantör CGI för att säkerställa korrekt agerande i förhållande till exempelvis säkerhet, hantering av data och behörighetskontroll.

1.2 Journalsystemsleverantör beställer åtkomst till test och produktionsmiljö hos CGI som Västra Götalandsregionen formellt behöver godkänna innan driftsättning.

1.3 Innan anslutning behöver Journalsystemsleverantör genomgå certifieringsprocess med eFrikorttjänst leverantör CGI.

Teckna anslutningsavtal och beställa behörighet

Behörig firmatecknare för vårdgivaren behöver signera det kombinerade anslutnings och personuppgiftsbiträdesavtalet för att ansluta till tjänsten eFrikort och teckna behörighetsansökan för berörda medarbetare som behöver tillgång till systemet.

eTjänstekort används för att komma åt eFrikorttjänsten. Vårdgivare behöver finnas i HSA-katalogen och medarbetarna måste ha ett medarbetaruppdrag kopplat till vårdgivaren samt en behörighet till tjänsten eFrikort. Medarbetaruppdraget söker ni på egen hand och det är Vård och behandling (SjF). Behörighet till tjänsten eFrikort ansöks om enligt nedan och den är EFK;Användare.

Som privat vårdgivare måste man alltså ha:

 • Ett eTjänstekort (dvs finnas med i HSA-katalogen)
 • Verksamhetschef måste finnas med i Katalog i Väst (KiV)
 • Teckna anslutningsavtal
 • Beställa behörighet i beh.vgregion.se

Om du har medarbetare som behöver komma åt tjänsten krävs följande:

 1. Medarbetaren måste ha ett eTjänstekort (dvs finnas med i HSA-katalogen)
 2. Medarbetaren måste finnas med i KiV
 3. Medarbetaren måste ha medarbetaruppdrag, Vård och behandling (SjF), EFK;Användare

Ansökan till tjänsten eFrikort

För att ansluta till tjänsten krävs tecknande av avtal: Kombinerat anslutnings- och personuppgiftsbiträdesavtal (pdf). För behörighet till tjänsten krävs att uppgifter för berörda medarbetare i kassor anges: Beställning av behörighet för eFrikort (pdf). Beställning av medarbetaruppdrag, vilket också krävs, beställs av vårdgivare på egen hand: Medarbetaruppdrag (Vård och behandling, SjF)  Obs! för närvarande krävs webbläsaren Internet Explorer 11 för beställning av medarbetaruppdrag.

Båda dokumenten skickas per post, i ett kolli:

För sjukvård:

Ekonomi Vårdval
Regionens Hus
405 44 Göteborg

För tandvård:

eFrikort
Enhet produktionsstyrning och köpt vård
Regionens Hus
405 44 Göteborg

Du som inte har eTjänstekort: Här hittar du information om och hur du beställer e-Tjänstekort

Du som redan har avtal och behöver ordna fler behörigheter till eFrikort: Beställning av behörighet för eFrikort (pdf)

För dig som vill ansluta tandvårdsklinik:

Utbildningsmaterial

När anslutningsavtal är tecknat och behörighet är på plats behöver utbildningsmaterialet gås igenom.

Tips och frågor:

 • Eftersom behörigheten endast gäller 1 år så rensas KiV efter 13 månader och behörigheten kan försvinna. Kontakta din lokala KiV-administratör om detta uppstår.
 • Även vikarier behöver eTjänstekort då eFrikort webbapplikation kräver det. Ett sk Reservkort gäller i 6 månader och går snabbare att beställa (Måste finnas i HSA-katalogen).
 • För att kunna attestera medarbetaruppdrag i beh.vgregion.se krävs Internet Explorer 11.
 • Det är verksamhetschefen som ansvarar för att avsluta medarbetaruppdraget på enheten för personal som inte längre ska ha tillgång till tjänsten.

Kontakt eFrikort

För vårdgivare, e-post:

efrikort@vgregion.se

För patient, 1177 Vårdguidens e-tjänster:

https://e-tjanster.1177.se/

Regelverk för patientavgifter och högkostnadsskydd: se Patientavgiftshandboken

Senast uppdaterad: 2022-01-21 11:31