Våld i nära relationer

Material i papper i olika färger.

Material

Här hittar du VKV:s material: blanketter, frågeformulär om våld, patientmaterial med mera.

Forskning

Här kan du läsa om VKV:s olika forskningsprojekt samt läsa våra Genväg till forskning.

VKV är Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. Vi är ett kompetenscentrum som skapar, samlar och sprider kunskap.

VKV:s utbildningar

Du kan alltid läsa uppdaterad information om våra bas- och metodutbildningar på vår hemsida. Där kommer aktuella datum upp och information om anmälan.

VKV:s utbildningar

Vid frågor om våra utbildningar kontakta Ann Wolmar på mejl ann.wolmar@vgregion.se eller telefon 072-745 16 46.

Vad gör VKV?

VKV utbildar tand-, hälso- och sjukvårdspersonal inom ämnena våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuella övergrepp. Vi driver utvecklingsprojekt som ska leda till ett bättre bemötande och bättre omhändertagande av patienter med erfarenhet av våld i nära relationer och sexuella övergrepp. Projektens fokus är metoder och samverkan. VKV utbildar även studenter vid högskoleprogram som leder fram till yrken inom vården. VKV forskar även, med nära anknytning till den kliniska verksamheten, samt sprider forskningsresultat.

Varför finns VKV?

Tand-, hälso- och sjukvården är den första instans som många söker sig till, när man är utsatt för våld i nära relationer. Eftersom kunskap är en färskvara är det viktigt att tand-, hälso- och sjukvården ständigt utbildas och förnyar sin kunskap inom området. Detta för att ge ett så bra bemötande och omhändertagande som möjligt. Alla människor har rätt till en god och jämlik vård, utifrån sina behov.

Läs gärna mer om VKV och vårt arbete på www.valdinararelationer.se 

Carina Eliasson

Områdeschef