Vårdval Rehab

Vårdval Rehab stärker den enskildes inflytande till sin egen vård genom att erbjuda fritt val av rehabenhet i Västra Götaland. Primärvården utgör basen för den nära sjukvården och ska vara tillgänglig, erbjuda delaktighet och ha helhetssyn på den enskildes behov.