Uppföljnings- och kvalitetsindikatorer Vårdval Rehab

Hugin är Västra Götalandsregionens system för uppföljning av kvalitetsindikatorerna för Vårdval Rehab. Indikatorerna är ett stöd i verksamhetens eget förbättringsarbete och ger möjlighet till jämförelser mellan rehabenheter. Uppgifterna redovisas öppet för allmänheten och ger underlag för invånarnas val av rehabenhet.

Hugin

Uppföljnings- och kvalitetsindikatorer Vårdval Rehab 2023  
- sammanställning av samtliga indikatorer, samt vilka diagnos- och KVÅ-koder som fångas i indikatorerna.