Sjukresehandboken

Sjukresehandboken innehåller regelverket för sjukresor och aktuella egenavgifter för olika färdsätt. Den är ett stöd för Sjukresor i Västra Götalandsregionen som administrerar regelverket och betalar ut resekostnadsersättning till patienten. Den är också ett stöd för vårdgivare som informerar patienter om sjukresor.