Vårdhandboken - Regionala nätverket för Vårdhandboken

Vårdhandboken - nationellt verktyg för implementering av vetenskap och beprövad erfarenhet

Vårdhandboken är en kvalitetssäkrad nationell tjänst med kliniska riktlinjer för att säkerställa god och säker vård på lika villkor oberoende av huvudman och vårdform. För den som snabbt vill få tillgång till uppdaterad kunskap i tillämpad hälso- och sjukvård är Vårdhandboken ett oumbärligt verktyg för praktiska råd och tillförlitliga metoder. Vårdhandboken är tillgänglig via dator, mobil och surfplatta. Genom att använda Vårdhandboken minskar behovet av att utarbeta lokala rutiner och arbetsmetoder, vilket är resurseffektivt. Mer information om Vårdhandboken finner du på hemsidan Vårdhandboken.

Inom Västra Götalandsregionen finns ett regionalt nätverk för Vårdhandboken vars uppdrag är att säkerställa att bästa tillgängliga kunskap är känd och används vid hälso- och sjukvårdsåtgärder. I nätverkets uppdrag ingår också att bidra till en välfungerande samordning mellan den nationella Vårdhandboken och de regionala behov som finns gällande enhetliga rutiner/riktlinjer för vård- och omsorgsinsatser inom såväl sjukhusvård, primärvård som kommunal hälso- och sjukvård. Välkommen att kontakta oss i nätverket.

Nätverkets ledamöter
Graciela Carlson, ordförande och regional samordnare, Koncernkontoret VGR
E-post: graciela.carlsson@vgregion.se 

Anna-Carin Forsman, Utvecklingsledare, Regionhälsan
E-post: anna-carin.forsman@vgregion.se

Anna-Karin Lindblom, MAS, Åmåls kommun – representant FyrBoDal
E-post: anna-karin.lindblom@amal.se

Anna-Karin Nerman, Undersköterska operation - Södra Älvsborgs Sjukhus
E-post: anna-karin.nerman@vgregion.se 

Annika Arvidsson, MAS, Marks Kommun – Representant Sjuhärad
E-post: annika.arvidsson@mark.se

Annika Insgård, Utvecklingsledare, Regionhälsan
E-post: annika.insgard@vgregion.se 

Björn Vesterlund, MAS, Majorna-Linné, Representant Göteborgsregionen
E-post: bjorn.vesterlund@aldravardomsorg.goteborg.se

Christina Kronquist, Utvecklingsledare, Närhälsan
E-post: christina.kronquist@vgregion.se

Christoffer Larsson, Chefssjuksköterska, Skaraborgs Sjukhus
E-post: christoffer.larsson@vgregion.se

Frida Hagnestål, Kvalitetsansvarig Apotekare, Sjukhusapoteket VGR
E-post: frida.hagnestal@vgregion.se

Helle Wijk, RN, Professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
E-post: helle.wijk@gu.se

Karin Scharl, Chefssjuksköterska, Södra Älvsborgs Sjukhus
E-post: karin.scharl@vgregion.se 

Maria Andersson, Chefsjuksköterska, NU-sjukvården
E-post: maria.s.andersson@vgregion.se

Marianne Gustafsson, Chefsjuksköterska, Sjukhusen i Väster
E-post: marianne.ch.gustafsson@vgregion.se 

Robert Eklund, MAS, Falköpings Kommun – representant Skaraborg
E-post: robert.eklund@falkoping.se

Susanne Jähnke Thuresson, Patientsäkerhetssamordnare, Sjukhusen i Väster
E-post: susanne.thuresson.jahnke@vgregion.se

Thomas Brezicka, Chefläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
E-post:  thomas.brezicka@vgregion.se

Graciela Carlson

Regionutvecklare, Koncernkontoret, Team patientsäkerhet

Telefonnummer