Vårdhandboken - Regionala nätverket för Vårdhandboken

Vårdhandboken - nationellt verktyg för implementering av vetenskap och beprövad erfarenhet

Vårdhandboken är en kvalitetssäkrad nationell tjänst med kliniska riktlinjer för att säkerställa god och säker vård på lika villkor oberoende av huvudman och vårdform. För den som snabbt vill få tillgång till uppdaterad kunskap i tillämpad hälso- och sjukvård är Vårdhandboken ett oumbärligt verktyg för praktiska råd och tillförlitliga metoder. Vårdhandboken är tillgänglig via dator, mobil och surfplatta. Genom att använda Vårdhandboken minskar behovet av att utarbeta lokala rutiner och arbetsmetoder, vilket är resurseffektivt. Mer information om Vårdhandboken finner du på hemsidan Vårdhandboken.

Inom Västra Götalandsregionen finns ett regionalt nätverk för Vårdhandboken vars uppdrag är att säkerställa att bästa tillgängliga kunskap är känd och används vid hälso- och sjukvårdsåtgärder. I nätverkets uppdrag ingår också att bidra till en välfungerande samordning mellan den nationella Vårdhandboken och de regionala behov som finns gällande enhetliga rutiner/riktlinjer för vård- och omsorgsinsatser inom såväl sjukhusvård, primärvård som kommunal hälso- och sjukvård. Välkommen att kontakta oss i nätverket.

Nätverkets ledamöter
Ulrika Källman, ordförande och regional samordnare, Koncernkontoret VGR
E-post: ulrika.kallman@vgregion.se

Susanne Thuresson, Patientsäkerhetssamordnare, Sjukhusen i Väster
E-post: susanne.thuresson.jahnke@vgregion.se

Maria Andersson, Chefsjuksköterska, NU-sjukvården
E-post: maria.s.andersson@vgregion.se

Karin Hult, Verksamhetsutvecklare, Skaraborgs sjukhus
E-post: karin.hult@vgregion.se

Anki Snygg, Chefsjuksköterska, Södra Älvsborgs sjukhus
E-post: anki.snygg@vgregion.se

Helle Wijk, RN, Professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
E-post: helle.wijk@gu.se

Thomas Brezicka, Chefläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
E-post:  thomas.brezicka@vgregion.se

Ewa Gadd, Sjuksköterska/Adjunkt, Sahlgrenska Akademin
E-post: ewa.gadd@gu.se

Robert Eklund, MAS, Falköpings Kommun – representant Skaraborg
E-post: robert.eklund@falkoping.se

Anna-Karin Lindblom, MAS, Åmåls kommun – representant FyrBoDal
E-post: anna-karin.lindblom@amal.se

Björn Vesterlund, MAS, Majorna-Linné, Representant Göteborgsregionen
E-post: bjorn.vesterlund@aldravardomsorg.goteborg.se

Annika Arvidsson, MAS, Marks Kommun – Representant Sjuhärad
E-post: annika.arvidsson@mark.se

Christina Kronquist, Utvecklingsledare, Närhälsan
E-post: christina.kronquist@vgregion.se

Anna-Carin Forsman, Utvecklingsledare, Regionhälsan
E-post: anna-carin.forsman@vgregion.se

Frida Hagnestål, Kvalitetsansvarig Apotekare, Sjukhusapoteket VGR
E-post: frida.hagnestal@vgregion.se

 

Ulrika Källman

Regionutvecklare, Koncernkontoret, enhet patientsäkerhet

Telefonnummer

Kontor: 033 - 616 28 11