Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vårdval Vårdcentral

Fotograf:Sergio Joselovsky

Vårdval Vårdcentral innebär att invånarna i Västra Götaland kan välja vilken vårdcentral man vill bland de godkända vårdcentralerna i Västra Götalandsregionen som ingår i vårdvalet. Invånare kan även välja vårdcentral i ett annat landsting.

Kontakta oss

Aktuellt

Här samlar vi länkar till information kring Coronavirus och covid-19 som till exempel funnits med i Vårdgivarnytt. Se även länk längst ner som går till en övergripande samlingssida med covid-19-information för vårdgivare.

2020-11-26 Säkerställ registrering i Direkttest.se för Egentest

2020-11-26 Provtagning Direkttest.se barn och övriga som saknar Bank-ID

2020-11-26 Fortsatt högt tryck på provtagning av covid-19

2020-11-26 Provtagning under jul och nyår

2020-11-25 Antigentester för påvisning av covid-19

2020-11-23 Information att lämna till patienter vid provtagning av pågående infektion av covid-19

2020-11-12 Information och läge gällande provtagning covid-19

2020-10-29 Provtagning covid-19 under jul- och nyårshelgerna

2020-10-28 Behov av ökad tillgänglighet för provtagning PCR

2020-10-21 Förhållningsregler till hushållskontakter till person med covid-19 införs i Västra Götaland 21 oktober

2020-09-30 Lägesrapport provtagning covid-19

2020-09-17 Antikroppstest i webbtidböcker

2020-09-17 Material PCR-provtagning

2020-09-17 Beslut om högre ersättning för PCR-provtagning i primärvården

2020-09-17 Enhet stöttar i smittspårningen av covid-19

2020-09-15 Vårdcentraler ska erbjuda PCR-provtagning oavsett listning

2020-09-14 Regional rutin: Provtagning antikroppar covid-19 av vuxna, barn och hälso- och sjukvårdspersonal

2020-09-10 Åtgärder för stöd till vårdgivare även under hösten

2020-09-09 Rutin för liggande transporter förlängs att gälla tills vidare

2020-09-09 Reviderad Regional rutin: Screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg, version 3

2020-09-07 Uppföljning anpassas med anledning av covid-19

2020-09-03 Personer som fick falska positiva covid-19 svar får antikroppstestas på valfri vårdcentral

2020-09-03 Nulägesrapport provtagning covid-19

2020-09-02 Klinisk smittskyddsanmälan av covid-19

2020-09-02 Samlad information om smittspårning av covid-19 på Smittskyddets webb

2020-09-02 Ny enhet stöttar i smittspårningen av covid-19

2020-08-19 Förlängda beslut gällande patientavgift, sjukresor och hembesökstillägg

2020-08-14 Testikelcancer – tillfälligt ändrade rekommendationer

2020-08-14 Retroaktiv reglering av tillfällig borttagning av extra avgift vid hembesök

2020-08-14 KVÅ-kod antikroppstestning covid-19

2020-07-02 Informationsbrev från Smittskydd 2020-07-01

2020-07-01 Förlängd avgiftsfrihet för personer som vårdas för covid-19 som inte omfattas av smittskyddslagen (Länk till protokoll från hälso- och sjukvårdsstyrelsen)

2020-07-01 Screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg

2020-07-01 Visir ska kombineras med munskydd

2020-06-25 Uppdaterad rutin: Provtagning PCR av vuxna, barn och hälso- och sjukvårdspersonal med milda symtom på covid -19

2020-06-25 Uppdaterade rekommendationer - läkemedelsbehandling vid covid-19

2020-06-17 Information att dela ut till personer som provtagits via primärvården

2020-06-16 Kommentarer kring covid-19 hos barn - Nyhetsbrev från Läkemedelskommittén

2020-06-15 Beslut: Tillfällig ändring av regelverk för sjukresor - Västra Götalandsregionens skärgård

2020-06-15 Screening och smittspårning av covid-19 på kommunala korttidsboenden och särskilda boenden för äldre

2020-06-11 Patientinformation till alla vid provtagning covid-19

2020-06-10 Beredskap för vårdcentraler och rehabenheter med anledning av information riktad till invånarna i VGR

2020-06-02 Ny regional KVÅ-kod för PCR-test covid-19 i primärvården

2020-06-01 Ny regional riktlinje: Antikroppstestning av personal vid covid -19

2020-05-29 Ny Regional rutin - Provtagning PCR av personer i befolkningen och hälso- och sjukvårdspersonal med milda symtom på covid -19

2020-05-28 Covid-19 och barnhälsovård

2020-05-26: Uppdaterad rutin: Provtagning PCR av sjukvårdspersonal med misstänkt covid-19 inom primärvårdens vårdval

2020-05-20: Avgiftsfri undersökning, vård och behandling enligt Smittskyddslagen på grund av covid-19

2020-05-20: Beslut om möjlighet till tillfälligt minskat uppdrag

2020-05-18 Ny webbplats om covid-19

2020-05-13 Covid-19 och gravida - information från Regionhälsan

2020-05-13 Till dig som tar prov för covid-19 – viktiga uppgifter på remissen

2020-05-04 Covid-19 affischer Att uppmärksamma barnen nu på flera språk

2020-05-04 Samlad information om läkemedelsbehandling och aktuellt kunskapsläge om covid-19

2020-05-04 Uppdaterat terapiråd vid astma/KOL

2020-04-30: Förlängning av tillfällig förändring av tillämpningsanvisning om borttagen patientavgift för sent avbokat besök samt för ersättning avseende väntetid mer än 30 minuter (med anledning av covid-19)

2020-04-29 Kompletterande information gällande läkare verksamma enligt Lag om läkarvårdsersättning (LOL)

2020-04-27 Egentest covid-19 av personal inom kommunal vård och omsorg

2020-04-24 Regional riktlinje: Planerad vård för invånare 70 år och äldre med anledning av covid-19

2020-04-21 Information gällande upphandlade vårdavtal och läkare verksamma enligt LOL

2020-04-20 Häfte: Krisstöd vid arbete under extrem stress

2020-04-14 Uppdatering av astma/KOL i sjukvården under covid-19 pandemin

2020-04-04 Restriktioner kring obduktion på SU under covid-19

2020-04-06 Vägledning vid palliativ vård

2020-04-03 Provtagning av patienter med misstänkt covid-19 inom kommunal hälso- och sjukvård

2020-04-02 Remisshantering under epidemin

2020-04-02 Vård som inte kan anstå ska fortsätta

2020-04-02 Begränsat uttag av läkemedel från och med den 1 april

2020-04-02 Tillfälliga förändringar gällande sjukresor

2020-04-02 Förlängning och förtydligande av beslut om patientavgifter

2020-03-31 Reviderad rutin vårdhygien – covid-19

2020-03-30 Kodning vid covid-19

2020-03-27 Förändrade krav på läkarintyg

2020-03-26 Informationsinsatser till vissa grupper

2020-03-25 Barnhälsovård och covid-19

2020-03-23 Risk för ökat våld i nära relationer under Coronakrisen

2020-03-20: Bildstöd och tillgänglig information kring covid-19

2020-03-18 Regional rutin - Provtagning COVID19 vårdpersonal med luftvägsinfektion (förtydligad)

2020-03-18 Rutiner covid-19 i ordinärt boende samt särskilda boendeformer och LSS

2020-03-17 Tillfälligt borttagande av avgift för uteblivet patientbesök

2020-03-17 Reviderad Regional rutin – Återanvändning av engångsvisir/skyddsglasögon 

2020-03-16 Regional rutin Vårdhygien - Covid-19 har uppdaterats

2020-03-16 Covid-19 och barnhälsovård

 2020-03-06 Försäkringskassan: Coronaviruset - det här gäller 

 

Covid 19 - samlad information för vårdgivare

 

Information för invånare på 1177.se

Senast uppdaterad: 2020-05-22 10:29