Vårdval Vårdcentral

Vårdval Vårdcentral innebär att invånarna i Västra Götaland fritt kan välja bland de godkända vårdcentraler som ingår i vårdvalet. Det gäller även godkända vårdcentraler i andra regioner.

Regional rapport konfliktåtgärder

Regionövergripande information om utvecklingen i konflikten med Vårdförbundet och hur Västra Götalandsregionen påverkas och agerar. Rapporten uppdateras kontinuerligt.

Regional rapport Konfliktåtgärder (vgregion.se)