Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Patientens rättigheter

Patientlagen

En ny patientlag gäller sedan 1 januari 2015. Lagen ska stärka och tydliggöra patientens ställning och främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet i mötet med vården. Patientlagen ersätter till viss del hälso- och sjukvårdslagen.

Patientlagen

Patientnämnden

Patientnämnden ska opartiskt utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa patienter, samt bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.

Patientnämnden

Valfrihet och vårdgaranti

Valfrihet innebär att patienten kan få vård i ett annat landsting än där den är skriven. Vårdgarantin anger hur länge patienten som längst ska behöva vänta på att få vård. I dagsläget är det 90 dagar.

Valfrihet och vårdgaranti

Mänskliga rättigheter

Att få ett gott och jämlikt bemötande i vården, är en del av de mänskliga rättigheterna, svensk lag och sjukvårdens etiska princip om alla människors lika värde. Det gäller både patienter och närstående.

Så arbetar VGR med mänskliga rättigheter

Vårdguiden 1177 - Mänskliga rättigheter i mötet med vården

Senast uppdaterad: 2016-05-26 14:40