Patientlagen

Patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015. Den syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning i mötet med vården och främja självbestämmande och delaktighet.

Patientlagen handlar bland annat om tillgänglighet, information, samtycke, fast vårdkontakt, val av behandlingsalternativ och hjälpmedel, ny medicinsk bedömning och val av utförare.