Bedömningsteam

Bedömningsteamen i Västra Götalandsregionen utför funktions- och aktivitetsbedömningar. Vi tar emot patienter som ska genomgå en utredning beställd av Försäkringskassan, behandlande läkare på vårdenhet eller Västra Götalandsregionens företagshälsovård.

Vår verksamheter består av tvärprofessionella team med specialistläkare, psykolog, arbetsterapeut och sjukgymnast / fysioterapeut. Vi har mottagningar i Borås och i Göteborg, men tar emot patienter från hela Västra Götalandsregionen.