Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Medicintekniska produkter

Här hittar du regiongemensamma styrdokument och information inom området medicintekniska produkter.

Regionen har en gemensam registrering hos läkemedelsverket för samtliga verksamheter som utför specialanpassningar inom områdena:
- hjälpmedel för funktionsnedsättningar
- implantat (ej dental)
- ortopediska hjälpmedel och proteser
- tandtekniska arbeten inklusive implantat.

Siw Fredriksson, Tillverkningsansvarig, Avdelning Specialicerad vård läkemedel och medicintekniska produkter är anmäld som Regulatoriskt ansvarig person (PRRC) för VGR

 

EU-förordningen för medicintekniska produkter (MDR) började tillämpas den 26 maj 2021. I svensk lagstiftning med nationella kompletteringar till MDR blir reprocessing och återanvändning av medicintekniska engångsprodukter tillåtet i Sverige från den 26 april 2022. 

Västra Götalandsregionen har i dagsläget inte de förutsättningar som krävs för att kunna reprocessa och återanvända medicintekniska engångsprodukter, varken i egen regi eller via avtal med extern reprocessare. 

Nyhetsbrev om reprocessing och återanvändning av medicintekniska engångsprodukter, 2022-04-25

Inom Västra Götalandsregionen finns en gruppering för
Regionalt stöd i regelverksfrågor för medicintekniska produkter.

Gruppen har som syfte att uppnå regional samsyn vid tillämpning av det medicintekniska regelverket och är en rådgivande grupp som kan ge råd och stöd i frågor relaterat till det medicintekniska regelverket.

Uppdragsbeskrivning - Regionalt stöd i regelverksfrågor för medicintekniska produkter (RS 2022-01776) (intern länk)

Ställ en fråga

Om du vill ställa en frågor om det medicintekniska regelverket kan du vända dig till din förvaltnings representant eller till sammankallande för gruppen.

Förvaltning Namn

Folktandvården

Susanna Victoria

Habilitering och Hälsa

Kristina "Stina" Nyström

Koncernkontoret,
Juridik

Mattias Rondolph

Koncernkontoret,
Koncerninköp 

Catharina Skoog

Koncernkontoret,
KS Hälso- & Sjukvård

Siw Fredriksson

Koncernkontoret,
KS Digitalisering

Jessica Ylvén
(sammankallande)

Närhälsan

Sofia Fantini

Regionhälsan,
Hjälpmedelsenheten

Carina Helgesson

Regionhälsan,
Sjukvårdsapoteket

Sara Bäckström

Regionservice

Harriet Stjärneborn

SkaS,
Medicinsk teknik

Susanne Johansson

SU,
Gothia Forum

Ann-Catrin Petersson Olmås

SU,
Innovationsplattformen

Sandra Olsson

SU,
Medicinsk Fysik och Teknik

Niklas Fridolf

SÄS, Medicinsk Teknik

Göran Johansson

 

Mia Isacson, regionutvecklare, Avdelning Specialicerad vård läkemedel och medicinteknik mia.isacson@vgregion.se, 070-0825819

Siw Fredriksson, Tillverkningsansvarig Avdelning Specialicerad vård läkemedel och medicinteknik siw.fredriksson@vgregion.se 076-7206130

Peter Amundin, Strateg,Avdelning Specialicerad vård läkemedel och medicinteknik peter.amundin@vgregion.se , 070-6030538

Senast uppdaterad: 2023-03-28 15:56