Hjälpmedel- och kostnadsansvar primärvård

Primärvårdens hjälpmedelsenhet har kostnadsansvar för hjälpmedel som bekostas av primärvården i Västra Götaland. Vi bidrar med kunskap genom att ge råd och stöd i hjälpmedelsfrågor. Vi handlägger särskild prövning, ärenden vid skada eller förlust, onormalt slitage och strävar efter att behandla alla ärenden med samma omsorg för ett jämlikt utfall. Vi hanterar ärende kring utflyttade och dödsbon. Vi erbjuder förskrivarutbildningar. Vi främjar ett gott samarbete och har hög prioritet på att ge snabb återkoppling.

Utbildning

Förskrivarutbildning hjälpmedel – vårdval rehab.

Handbok

Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland.

Nyheter

  • Publicerad:
    Ny medarbetare

    Vi välkomnar Lisa Norehed

  • Publicerad:
    Underbemanning under våren

    Under våren är vi underbemannade och svarstider kan bli längre. Begränsad möjlighet att skicka hjälpmedelslistor.


Carina Helgesson

Enhetschef

Telefonnummer