Smittskydd Västra Götaland

Smittskydd Västra Götaland arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor, genom epidemiologisk övervakning, smittspårning, information och utbildning.

Kikhosta  

I Västra Götaland, liksom i övriga Sverige ses nu en tydlig ökning av antalet fall av kikhosta.

Kikhosta är en mycket smittsam luftvägsinfektion som kan orsaka långvarig och besvärlig hosta både hos vuxna och barn. De som drabbas hårdast av kikhosta är spädbarn där infektionen kan bli livshotande.
I Sverige rekommenderas vaccination till alla barn från tre månaders ålder och till alla gravida efter graviditetsvecka 16. Vaccination mot kikhosta ingår i barnvaccinationsprogrammet och är kostnadsfritt för gravida i Västra Götalandsregionen. Mer information går att läsa på vår sida om kikhosta 

Vaccination

Samlad information om vaccinationer mot influensa, covid-19, TBE med flera.

Sminet

Här finns information om systemet Sminet.