Vaccinationer

I syfte att förhindra smittspridning i befolkningen, erbjuder Västra Götalandsregionen vaccinationer mot ett antal sjukdomar.

Regional vaccinationssamordning hanterar den övergripande informationen om vaccinationen, exempelvis beställning och registrering.

Regional vaccinationssamordning - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)