Vaccin mot mpox

I syfte att förhindra smittspridning i befolkningen, erbjuder Västra Götalandsregionen vaccination mot mpox.

Regional vaccinationssamordning hanterar den övergripande informationen om vaccinationen, exempelvis beställning och registrering.

Regional vaccinationssamordning - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Nedan finner du medicinsk information om aktuella vacciner.

Vaccin mot mpox

Det finns ett effektivt vaccin mot mpox, Jynneos®. Vaccinet kan ges som preexpositionsprofylax till personer som har hög risk att få viruset. Vaccinet erbjuds också som postexpositionsprofylax till personer som misstänks ha utsatts för smitta. Vaccinet är godkänt för administrering till personer från 17 års ålder.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att män som har sex med män och transpersoner erbjuds vaccin om de har en högre risk att smittas med viruset mpox.

Det gäller till exempel om:

  • Du lever med hiv och har många sexuella kontakter.
  • Du tar preexpositionsprofylax (PrEP) för att inte få hiv, och har många sexuella kontakter.
  • Du har många sexuella kontakter med andra män.
  • Du har sex med män mot ersättning.
  • Din behandlande läkare eller ansvariga chef bedömer att du är i behov av vaccination mot mpox.

Vaccination är kostnadsfri för patient om de tillhör definierade riskgrupper.

Infektionskliniken på Sahlgrenska sjukhuset lagerhåller vaccin mot mpox för regionen. Patienter som rekommenderas vaccin ska hänvisas till könsmottagning (STI-mottagning) eller infektionsmottagning i regionen.