Mpox (tidigare apkoppor) *

För vårdgivare i Västra Götalandsregionen: Vid misstanke om infektion med mpox ska kontakt tas med infektionsklinik eller hud- och könspoliklinik för utförande av provtagning och handläggning. Provtagning för mpox ska inte utföras inom primärvården.

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om apkoppor (Mpox)

Smittskyddsblad (2022-07-20)

Läkarblad 

Patientinformation

Patientinformation: Information och förhållningsregler till nära kontakter med hög risk för smitta 

Patientinformation: Information till kontakter med låg risk för smitta 

Översättningar till annat språk

Sveriges smittskyddsenheter har ett samarbete där Smittskydd Stockholm översätter smittskyddsblad för patient till annat språk. För översättningar, välj först det svenska smittskyddsbladet och sen hittar du längst upp till höger vilka språk som det är översatt till. 

Patientinformation

Patientinformation: Information och förhållningsregler till nära kontakter med hög risk för smitta 

Patientinformation: Information till kontakter med låg risk för smitta 


Information från Folkhälsomyndigheten

Information kommer publiceras här efterhand