Vaccinationer

Regional vaccinationssamordning hanterar planering av vaccinationer inom nationella och regionala vaccinationsprogram. Barnvaccinationer hanteras som tidigare huvudsakligen via Central Barnhälsovård och kommunernas elevhälsa.

1177 - för dig som är invånare eller patient

Informationen på den här webbplatsen riktar sig till medarbetare inom hälso- och sjukvården och är anpassad efter det. Söker du information som patient eller invånare bör du i första hand besöka 1177.se.

Ramavtal – upphandlade vaccinatörer

Från och med 2023 kommer upphandlade vaccinatörer att utföra vissa vaccinationer (för närvarande covid-19, influensa, kikhosta till gravida, pneumokocker, HPV-vaccin i projekt). Avsikten är att avlasta vårdcentralerna, men självklart är det fritt för de vårdcentraler som vill och kan vaccinera att erbjuda tider. Vårdcentralerna är fortsatt huvudansvariga för vaccinationer på SÄBO, till personer med hemsjukvård i ordinärt boende samt till personer 80+.

Aktuellt

 • Publicerad:
  Stor åtgång på influensavaccin – prioritera rekommenderade grupper

  Glädjande nog är det stor efterfrågan på vaccination mot både influensa och covid-19.

 • Publicerad:
  Beställ endast sprutor med luerslip-­fattning

  Det har uppstått en allvarlig brist på 1 ml sprutor med luerlock-fattning. Dessa sprutor är avsedda för slutenvården inom bland annat barnsjukvård, neonatalvård och ögonkliniker i Västra Götalandsregionen. Sprutorna måste därför avsättas för dessa verksamheter.

 • Publicerad:
  Vaccination av barn och unga mot covid-19

  Barn och unga upp till 18 år som är i riskgrupp rekommenderas av Folkhälsomyndigheten vaccination mot covid-19. Vaccinationen ordineras av behandlande läkare på barnmottagningen. De senaste dagarna har frågor om att vaccinera friska barn mot covid-19 ökat och vi vill därmed förtydliga att det är Folkhälsomyndighetens rekommendationer som gäller och VGR följer dessa.


HPV

Om vaccination mot HPV.

TBE

Om vaccination mot TBE.

Övriga vaccinationer


Kontakt

Om du har frågor om vaccinationer kontakta:

vaccinationssamordning.vgr@vgregion.se