Vägledning och rekommendation om vaccination mot bältros och vattkoppor

Publicerad:

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning till regionerna om vaccination mot bältros samt förslag till rekommendation till regeringen om att inkludera vaccination mot vattkoppor i nationella barnvaccinationsprogrammet.

Vägledning till regionerna om att överväga vaccination mot bältros är en medicinsk rekommendation. Nästa steg i processen handlar om att regionernas Råd för nya terapier (NT-rådet), utifrån Folkhälsomyndighetens underlag och hälsoekonomiska analys, ska fatta beslut om en sammanvägd rekommendation till regionerna.

Folkhälsomyndighetens förslag till rekommendation om att inkludera vaccination mot vattkoppor i nationella barnvaccinationsprogrammet riktar sig till regeringen. Efter remissförfarandet, kommer regeringen hantera ärendet skyndsamt.

Fortsatt process kring införande av nya vaccinationer (SKR)

Remissförslag respektive vägledning för vaccination mot vattkoppor och bältros (Folkhälsomyndigheten)