Registrering och beskrivningssystem

Regelverk för registrering och klassificering av vårdkontakter

Denna sida delas upp i två "undergrupper",  vars gemensamma syfte är att främja en enhetlig och korrekt beskrivning av utförd hälsa- och sjukvård

  • Registreringsregler
    • Regelverk för kontaktregistrering i patientadministrativa system i Västra Götalandsregionen
  • Klassifikationer inom hälso- och sjukvård
    • Primärklassifikationer
    • Sekundärklassifikationer