Forskning och utveckling (FoU)

Det ska finnas goda förutsättningar för dig som arbetar i sjukvården att initiera och medverka i forsknings- och utvecklingsarbete FoU.

Det finns lokala FoU-enheter dit du kan vända dig om du till exempel har en frågeställning eller hypotes som du vill undersöka i ett vetenskapligt projekt eller utvecklingsarbete. Det finns också möjlighet att söka ekonomiskt stöd. Dessutom finns Gothia Forum, en regionövergripande verksamhet dit forskningsaktiva och forskningsintresserade kan vända sig. Insatserna som Västra Götalandsregionen erbjuder omfattar till stora delar även anställda hos privata vårdgivare med avtal, till exempel privatägda sjukhus och verksamheter inom VGPV och Vårdval Rehab.

Claes-Olof Jönsson

FoU-chef
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2018-01-10 08:43